Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Vinnare utsedd i arkitekttävlingen

Publicerad

Idag presenterade Akademiska Hus vinnaren av arkitekttävlingen om en ny byggnad för Handelshögskolan. Förslaget "Annex" av Johannes Norlander Arkitektur + Arup kammade hem det prestigefulla uppdraget.

Illustration av byggnaden Annex

Tävlingen har gått ut på att gestalta ett arkitektoniskt tilltalande tillägg till Handelshögskolan och Vasastaden som samtidigt utvecklar stadsrummet och skapar samspel mellan nya och gamla byggnader. Som en del av utbyggnaden av Handelshögskolan finns också en möjlighet att integrera en av Västlänkens stationsuppgångar i byggnaden i hörnet Vasagatan – Haga kyrkogata.

Juryn, bestående av representanter från Akademiska Hus, Göteborgs universitet, Sveriges Arkitekter, Göteborgs Stad och Trafikverket, har utsett "Annex" till vinnare med motiveringen att förslaget grundar sig på en välutvecklad analys av såväl kulturmiljöns arkitektoniska och urbana kvaliteter som av Handelshögskolans utvecklingsbehov. Arkitekten har hittat en välfungerande lösning på tävlingsuppgiftens huvudproblem och skapat en byggnad med stilig gestaltning. Höga hållbarhetsambitioner och en generell och flexibel utformning med ett tidlöst uttryck som fungerar väl med befintliga byggnader bidrog också till att Annex kammade hem vinsten.

Det vinnande förslaget skall ses som ett koncept som måste vidareutvecklas. Handelshögskolan kommer under våren 2015 att etablera arbetsgrupper som formulerar skolans önskemål inför den detaljerade planeringen av nybyggnaden. Under sommaren 2015 granskas detaljplanen för området och förhoppningsvis kan den antas under våren 2016. En möjlig byggstart för den nya byggnaden är under 2021 med möjlig inflyttning under 2023.

Läs mer om det vinnande bidraget

Läs pressmeddelandet från Akademiska Hus

Film: arkitekt Johannes Norlander berättar om byggnaden.