Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

"Vi har valt ut åtta universitet i världen"

Publicerad

Volvokoncernen jobbar långsiktigt med sin talangförsörjning. En del i arbetet är att knyta närmare kontakt med ett antal ”Preferred Talent Partners”. Handelshögskolan har, som ett av åtta universitet i världen, blivit utvald att vara en av Volvos partners.

Kerstin Renard

HR-chefen Kerstin Renard är en av tre personer från koncernledningen som är engagerade i Volvos strategi för att välja Talent Parters.

– Rekrytering och talangförsörjning är en mycket viktig fråga. Allt bygger på kompetens. Kan vi inte säkra den för framtiden är företagets överlevnad hotad, säger Kerstin Renard.

Noga utvald partner
Med 115 000 anställda i 190 länder har Volvokoncernen många universitetskontakter. Satsningen på Preferred Talent Partners är ett sätt att höja kvaliteten och bli mer medvetna i sitt arbete.

– Nu har vi, utifrån ett antal kriterier, valt ut de universitet i världen som vi vill samarbeta med lite mer fokuserat och över tid. Vi tittar på sådant som kvalitet på utbildningen och internationella relationer med andra universitet. Sen är det förstås viktigt att det finns ett utbildningsinnehåll som passar vårt långsiktiga behov.

Kompetens för framtiden
Volvo har rejäl framförhållning i form av en tioårig teknik- och produktplan. Det gör att även personalavdelningen kan jobba riktigt långsiktigt. Hur ser då kompetensbehovet ut framöver?

– Vi ser att förutom de funktionella kompetenserna så blir de sociala egenskaperna och mångfaldsperspektivet allt viktigare, säger Kerstin Renard. Att ha samarbets- och kommunikationsförmåga, att vara ödmjuk och kunna samarbeta med olika kulturer.

Ny bild av Volvokoncernen
Det nya partneravtalet offentliggjordes den 30 november 2012 i samband med att Volvos vd och koncernchef Olof Persson höll ett föredrag på Handelshögskolan. Nu arbetar parterna vidare för att utveckla samarbetet ytterligare.

– Vi ska skapa fördjupade relationer med stab och studenter och vara mer skarpa i aktivitetsplaner. Vi hoppas att studenterna ska lära känna oss och upptäcka vilket internationellt och spännande företag Volvo är och då krävs det att vi är närvarande och lyckas synliggöra vårt erbjudande. Men det handlar inte bara om rekrytering. Vi ska framförallt bjuda på vår kompetens, avslutar Kerstin Renard.