Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Vetenskapsrådet annonserar en utlysning inriktad mot klinisk forskning

Publicerad

Ämnesrådet för medicin och hälsa förbereder arbetet med en ny utlysning med inriktning mot klinisk forskning. Totalt kommer 40 miljoner kronor att fördelas för en tvåårsperiod 2011-2012.Syftet med bidraget är att ge forskare möjlighet att lösa en forskningsuppgift inriktad på att täcka kunskapsluckor inom hälso- och sjukvården. Utlysningen kommer att ske senare i november. Sista ansökningsdag är den 15 december.Se mer information om utlysningen på Vetenskapsrådets webbsida i slutet av vecka 46.  

Syftet/inriktningen är att täcka vetenskapliga kunskapsluckor och relaterar till SBUs uppdrag om detta; identifiera behandlingsmetoder i hälso- och sjukvården vars effekter det saknas tillräcklig kunskap om
(se länk: http://www.sbu.se/sv/Om-SBU/Vetenskapliga-kunskapsluckor/) VRs utlysning gäller dock första kriteriet för en kunskapslucka: när det saknas tillförlitliga studier (alltså inte litteraturstudier).

I ansökan ska kunskapsluckan/ -orna beskrivas och motiveras varför dessa är viktiga att fylla.
I ansökan ska det också beskrivas hur projektet ska göra detta.

Projekt som kan sökas är 2-åriga, för 2011-2012 och det finns 20 miljoner per år att fördela (detta innebär att det är smart att ha en budget som är ungefär lika stor för åren). Tillgängliga resurser för projektet (som man söker + andra) måste motsvara behoven för att genomföra studien.
Ansökan liknar en vanlig VR-ansökan och görs i VRs system (man kan lägga upp konto redan nu).

Ansökan kommer utvärderas efter 4 kriterier:
- Projektidén
- Genomförandet av projektet
- Projektledning (inkl kompetens)
- Klinisk relevans

De första tre är vanliga VR-kriterier och den sista speciellt för denna utlysning.
Bedömning av implementeringsplan (dvs hur man ska få forskningsresultaten att komma till nytta i verksamheten) ingår i något av kriterierna (så det behöver alltså finnas en sådan plan i ansökan).

För detaljer i bedömningen finns VRs beredningshandbok,
http://www.vr.se/forskningsfinansiering/forgranskare/beredningshandbokmedicinm.4.55b9d3b811f177315728000114.html
(sidorna 24, 49-52 är mest relevanta).