Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Vetenskaplig jakt på bollkänslan

Publicerad

Fyra frågor till Konstantin Kougioumtzis och Pär Rylander, båda vid institutionen för kost- och idrottsvetenskap, som ihop med Magnus Karlsteen, Chalmers samt Jan-Eric Gustafsson vid institutionen för pedagogik och specialpedagogik får medel från Centrum för Idrottsforskning, CIF, för projektet Measuring and Modeling Ball Sense.

Vad är det ni ska undersöka?
– Enkelt uttryckt kan man säga att vill undersöka om det finns en bakomliggande förmåga, det som i vardagligt tal brukar kallas ”bollsinne” eller ”bollkänsla”, som kan förklara olika typer av bollfärdigheter. Är det så att de som är skickliga på att hantera en boll med fötterna också är det med golfklubban?

Hur ska ni gå tillväga?
– I ett första steg handlar det om att konstruera övningar och tester som på olika sätt mäter bollfärdigheter. Här samarbetar vi med olika delar av idrottsrörelsen och framförallt med Sport och Teknologi-gruppen vid Chalmers tekniska högskola för att kunna ta fram teknologi och utrustning som möjliggör att mäta detta på ett så tillförlitligt sätt som möjligt. I ett andra steg handlar det om att, med hjälp av avancerade statistiska tillvägagångssätt, titta på samband mellan de olika bollfärdigheterna. Utifrån detta kan man sedan bygga olika typer av modeller som kan visa på om det finns fog för att säga att vissa har ”bollkänsla”.

Hur kan man förklara att just skicklighet i bollhantering är så lite vetenskapligt undersökt i relation till andra viktiga färdigheter inom idrottsutövandet?
– Det kan nog finnas flera svar på det. En anledning kan vara att olika discipliner inom idrottsvetenskap främst intresserat sig för olika aspekter av bollfärdigheter, exempelvis biomekaniska eller perceptuella. En annan förklaring är att de flesta bolltester som finns är framtagna för en specifik idrott, och då är man inte intresserad av andra typer av bollfärdigheter än dem inom den specifika idrotten. Sen kan det naturligtvis vara så att det kanske ansetts för komplext och svårt att undersöka och att man därför dragit sig för det. Den forskning som finns inom området har främst rört barn och då oftast i syfte att identifiera avvikelser i utvecklandet av grundläggande grovmotoriska färdigheter.

Hur kommer idrottsrörelsen att få glädje av det ni tänker undersöka?
– Det beror ju naturligtvis på vad resultaten visar, men förhoppningsvis kan det bidra till en utökad förståelse för sambandet mellan olika bollfärdigheter och därigenom hur man bäst kan utveckla dessa. Det kan förhoppningsvis även bidra med viss vägledning i frågan om tidig specialisering inom idrott, något som är ett ständigt återkommande ämne inom idrottsrörelsen. Framförallt så hoppas vi att det kan generera ny spännande forskning inom området där idrottsrörelsen är med och har en aktiv roll.

För mer information, kontakta:
Konstantin Kougioumtzis, konstantin.kougioumtzis@gu.se , 031-786 2640
Pär Rylander, par.rylander@gu.se, 031-786 2099, 0702-210753