Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Vem värnar om yttrandefriheten när medierna öppnar reklambyrå?

Publicerad

New York Times och The Guardian, Aftonbladet och Expressen – alla har de öppnat reklamredaktioner där journalister skriver beställningsartiklar åt betalande företag. Professor Eva-Maria Svensson undersöker vad som händer med yttrandefriheten och tredje statsmaktens roll när medierna måste hitta nya sätt att tjäna pengar. 

När antalet prenumeranter minskar och annonsförsäljningen viker måste pressen hitta nya affärsmodeller.

– Aftonbladet har sin Partnerstudio och Expressen har Wasp Communication. Själva bedyrar de sitt oberoende, men ur ett demokratiskt perspektiv är det problematiskt. Du vet inte längre vad du läser eller vem som har betalat för budskapet, säger Eva­-Maria Svensson.

Journalistisk trovärdighet hotad

Det nya medielandskapet får konsekvenser för den svenska rättskonstruktion vad gäller yttrandefriheten, som både är uttryckt i lagstiftning och självreglering.

– Yttrandefrihetsskyddet är till för att kunna kontrollera makten och värna om journalistikens oberoende i en deltagande demokrati. Men det är inte bara staten som inskränker yttrandefriheten, även förhållandet till kommersiella intressen behöver problematiseras. Det är där det sker förskjutningar i det rättsliga bygget, säger Eva­-Maria Svensson.

Kommersiellt driven yttrandefrihet

Samtidigt ser Eva-­Maria Svensson en interna­tionell trend mot förstärkt rättsligt skydd för kommersiella meddelanden som ytterligare komplicerar bilden.

Eva-­Maria Svensson– Det är särskilt tydligt i USA. Där har i dag kommersiella meddelanden lika starkt skydd i grundlagen som politiska. Det finns ett fall med ett företag som marknadsför mjölk från genetiskt modifierade kor. Staten Vermont har antagit en lag som säger att medborgarna har rätt att få information om detta. Men industrin har stämt delstaten utifrån att bolagens yttrandefrihet skyddas av den amerikanska grundlagen och menar att lagen inskränker bolagens frihet att välja vad de vill informera om. Man kan hävda att denna argumentation inte är möjlig i Sverige, men ur ett europeiskt perspektiv kan vi se att positionerna förflyttas även här.

En fråga värd uppmärksamhet

Eva­-Maria Svensson och hennes forskarkollega vill inte bara observera utan även aktivt delta i debatten och påverka det ämne de forskar om.

– I Almedalen ordnade vi panelsamtal med både Reklam­ och Pressombudsmannen. Vi har också varit på Bokmässan och på ett antal konferenser, både egna och andras. Det är en viktig fråga som behöver uppmärksammas, säger Eva-­Maria Svensson.


OM PROJEKTET
”Market­driven and democracy­driven freedom of expression” undersöker de rättsliga förändringar som sker i Sverige, EU och USA och konsekvenser av dessa tillsammans med mediernas ökade beroende av annonsintäkter. Projektet är finansierat av Ragnar Söderbergs stiftelse.

FORSKNINGSTEAMET
Eva­-Maria Svensson, professor i rättsvetenskap vid Juridiska institutionen, Handelshögskolan.
Maria Edström, universitetslektor på institutionen för journalistik, medier och kommunikation vid Göteborgs universitet.


Detta är en artikel från
Handelshögskolans Magasin 2016