Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

VäSTSymposiet - nytt återkommande STS arrangemang

VäSTSymposiet arrangeras gemensamt av flera västsvenska universitetsinstitutioner och vill samla västsvenska forskare, studenter och praktiker inom av human- och samhällsvetenskapliga studier av teknik, vetenskap och medicin (STS).

Det återkommande VäSTSymposiet består av två kontrasterande presentationer kring ett STS-relaterat tema från två skilda discipliner/perspektiv med efterföljande diskussion och postseminarium. De som inte kan komma på symposiet är mycket välkomna att komma direkt till postseminariet.

Det första VäSTSymposiet gick av stapeln torsdag 12 april, kl 15-17, med efterföljande postseminarium
Plats: STS/Sociologi och Arbetsvetenskap, GU, Skanstorget 18, Rum F417

TEMA: Forskningspolitik som värde och vara

”Forskningspolitiken vs verkligheten: Om kvalitet, resurskoncentration och missriktad styrning”
Olof Hallonsten, Forskningspolitiska Institutet, Lunds Universitet

"Den professionella forskningspolitiken: Om att gå från forskare till konsult inom forskningspolitiken"
Tobias Fridholm, Faugert & Co/Technopolis


Ett förnyat nyttotänkande i forskningspolitiken har i kombination med globaliseringseffekter och effektiviseringsiver skapat missriktade styrmedel för kvalitetsfrämjande. Det klassiska universitetet betraktas som monolitisk producent av kunskap och innovation, vilket är en verklighetsfrånvänd syn som leder till fördomsbaserad resurskoncentration vid stora lärosäten på bekostnad av många löftesrika initiativ på grupp- och individnivå. Kvalitet och produktivitet i forskning kan bara adekvat definieras och mätas på grupp- och individnivå och med hänsyn till disciplinära skillnader. Dagens svenska forskningspolitik har innovation och konkurrenskraft som mål men riskerar i praktiken att motverka långsiktig framgång.

Olof Hallonsten är fil dr i forskningspolitik, verksam vid Forskningspolitiska Institutet vid Lunds Universitet, Inst för Filosofi, Lingvistik och Vetenskapsteori vid Göteborgs Universitet, och Institutionen för organisationssociologi vid Bergische Universitär Wuppertal, Tyskland. Han har två huvudsakliga forskningsintressen: storforskningssatsningars ('big science') politik och praktik, samt organisation och styrning (governance) av akademiska forskningsmiljöer. Hallonsten har också studerat svensk forsknings- och universitetspolitik och institutionell förnyelse i forskningssystem och större forskningsorganisationer.

För ett halvår sedan tog STS-forskaren Tobias Fridholm steget från universitetet till konsultföretaget Faugert & Co/Technopolis, som arbetar med analys, utvärdering och rådgivning inom forskning, innovation och högre utbildning. Uppdragsgivarna finns oftast – men inte alltid – i den offentliga sfären. I Sverige innebär detta bland annat statliga finansiärer av forskning och innovation samt lärosäten och internationellt främst EU-kommissionen. Fridholm ska på seminariet utifrån praktiska exempel berätta om hur Faugert & Co/Technopolis arbetar och hur företaget ser sin roll inom ”forsknings- och innovationssystemet” samt reflektera över vad det inneburit för honom att ta steget från universitet till ett konsultföretag.

Tobias Fridholm disputerade i kulturgeografi vid Uppsala universitet 2010 på en avhandling om forsknings- och innovationsmiljöer. Han har tidigare jobbat som forskare och lärare i ekonomisk geografi vid Uppsala universitet, samt för Uppsala universitets innovationsenhet med att etablera en samverkansarena inom regional utveckling. Han har även tillbringat ett år vid Scancor, Stanford University och har sedan 2011 arbetat på Technopolis kontor i Stockholm.

Programkommittén för VäSTSymposiet har följande ledamöter:
- Mats Fridlund (ordf), Institutionen för filosofi, lingvistik & vetenskapsteori, Göteborgs universitet;
- Lena Ewertsson, Centrum för studier av politik, kommunikation och medier, Högskolan i Halmstad;
- Olof Hallonsten, Forskningspolitiska institutet, Lunds universitet;
- Doris Lydahl, Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap, Göteborgs universitet;
- Elena Raviola, Gothenburg Research Institute, Göteborgs universitet;
- Gustav Sjöblom, Avd för teknik och samhälle, Chalmers tekniska högskola.

 Kontaktperson: Mats Fridlund  mats.fridlund@gu.se