Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Världsledande scenografiforskare till Göteborg

Publicerad

Scenografiforskaren Rachel Hann

Den världsledande scenografiforskaren Rachel Hann kommer till Institutionen för kulturvetenskaper som gästforskare. Vid ett första besök i december kommer hon bland annat medverka i flera utbildningar och hålla seminarier om scenografi som kritiskt begrepp. Ytterligare besök är planerade till våren och efter sommaren 2020. Det är konstvetarna Astrid von Rosen och Viveka Kjellmer som har lyckats locka Hann till Göteborg, och de säger så här om besöket:

– Vi blev otroligt glada när institutionen beviljade vår ansökan om gästforskarmedel. Det är ovärderligt att kunna bjuda in en banbrytande scenografiforskare som Hann.

Rachel Hann är knuten till University of Surrey, i England, och författare till boken Beyond Scenography (2019). I boken gör hon en skarp teoretisk uppdatering av det tidigare oklara scenografibegreppet. Dels kopplar hon scenografi till teatern och dess metoder för ljus, ljud, kostym, rum och teknik, dels skapar hon ett nytt begrepp för scenografiska händelser utanför teatern. För Hann är scenografi något som görs när olika komponenter samspelar under en viss tidsperiod, inte något som enbart scenografen skapar.

Varför är scenografiteori viktigt?

– Hanns scenografiteori fungerar som ett kritiskt ramverk för att undersöka samspelet mellan mångsensoriska upplevelser och ideologier i potentiellt sett alla kulturella sammanhang, säger Astrid von Rosen. Scenografi har alltså en kapacitet att avslöja, utmana och (åtminstone temporärt) förändra rådande ordningar och normativa uttryck. Exempel på scenografiska händelser är när aktivister tältar utanför en regeringsbyggnad, en uppblåsbar borg intar en gräsmatta, eller när en julgran tänds i en lägenhet.

I Sverige är scenografistudier en del av konstvetenskapen. En vanlig uppfattning har varit att forskningsområdet är smalt och ointressant. Astrid von Rosen och Viveka Kjellmer har arbetat aktivt för att göra scenografi till ett starkt profilområde för Institutionen för kulturvetenskaper.

Vad betyder Hanns besök för konstvetenskapen?

– Rachel Hann har starkt bidragit till att förändra scenografi från att vara ett perifert forskningsfält till att bli ett av de mest relevanta begreppen inom konstforskningen, menar Astrid von Rosen. Folk hör redan av sig för att säkra sin plats på hennes öppna föreläsning den 3 december. Vi planerar också att ta med Rachel till Liseberg, så att vi kan pröva hennes teorier på julgranen där.

Rachel Hann kommer att vara gästforskare på Institutionen för kulturvetenskaper under 2020. Vistelsen utgörs av flera veckolånga besök och olika aktiviteter under våren och hösten. Bland annat finns planer på att ordna en konferens om nordisk scenografi utifrån ett multisensoriskt tema.

Vill du veta mer om Rachel Hanns scenografiteori?

På Youtube finns en spellista med godbitar från hennes bok och ur hennes forskning.