Länkstig

Vårdprofessionella, patienter, studenter och GPCC lobbade för personcentrerad vård i Almedalen 2018

Kollage av GPCCs deltagande i Almedalen 2018

GPCC i Almedalen 2018

Två forskare, Ida Björkman och Sara Wallström och en patientrepresentant, Hans-Inge Persson, medverkade för GPCCs räkning under årets Almedalsvecka. De redogjorde för GPCCs forskning och kunskap om personcentrerad vård och argumenterade för personcentrerad vård i ett antal seminariepaneler samt andra typer av sammankomster. 

Vårdprofessionella, patienter och studenter lobbade för personcentrerad vård

GPCC var dock inte de enda som talade för en personcentrering av svensk hälso- och sjukvård under årets Almedalsvecka. Det var ingen tvekan om att personcentrerad vård står högt på agendan för deltagande representanter för organisationer för vårdprofessionella och patienter, och nu även studenter inom hälso- och sjukvårdsämnena.

Bland andra Vårdförbundet och Svensk sjuksköterskeförening fortsatte sitt idoga arbete med att lobba för en personcentrering av hälso- och sjukvården, medan Riksförbundet Hjärt/Lung för första gången satsade stort på att lyfta fram detta i sin nya valårskampanj #seddivården. De arrangerade ett flertal seminarier på temat och inte minst en högt uppskattad mini-teater som påvisade skillnaden mellan vanlig och personcentrerad vård. Läs mer om den här.

Nytt för i år var även att studenter som representerar åtta utbildningar inom hälso- och sjukvård, bland andra Sveriges läkarförbund student och Vårdförbundet student, hade gått samman för att lobba för en modernisering av utbildningarna genom ett införande av interprofessionellt teamsamarbete och personcentrerad vård. De gick bland annat ut med en gemensam debattartikel i Dagens Medicin där de skrev att:

”Vår gemensamma vision är att alla medarbetare i vården ska ha den kompetens som krävs för att arbeta i välfungerande, interprofessionella team för att kunna ge personcentrerad vård. Ett led i att nå detta mål är att införa genomtänkta, professionsöverskridande moment i Sveriges hälso- och sjukvårdsutbildningar.”

Läs hela debattartikeln här.

Patientmedverkan i Almedalen

Att som patientrepresentant vara på plats i Almedalen är av högsta vikt och spelar stor roll, tyckte Hans-Inge Persson, ledamot i GPCCs personråd för patienter och närstående. Han förklarade att han kan ha en friare roll då han av personliga skäl och värderingar kan argumentera för en omställning till en personcentrerad vård på ett annat sätt än till exempel en forskare.

- Idag gör jag min sista dag i Almedalen denna gång, sade Hans-Inge på torsdagen. Det har varit fantastiskt. Jag har fått så mycket uppmuntran och den personcentrerade vården talar "alla" om. Tänk så mycket som hänt bara sedan första gången jag var här för tre år sedan. Jag träffade också många duktiga chefer, som var villiga att låta sig citeras och intervjuas i min kommande bok om "Ledarskap för en personcentrerad vård".

Patienters medverkan verkar så sakteliga öka i Almedalsprogrammet, liksom i andra sammanhang, till exempel på årets maktlista sammanställd av Dagens Medicin. Dock var det många som liksom GPCC-forskaren Sara Wallström, anmärkte på att det på seminarier som handlade om hälso- och sjukvård fortfarande inte var vare sig självklart eller tillräckligt med patientmedverkan. Sara Riggare, spetspatient och forskare från KI, påpekade att av 193 Almedalsevenemang som till och med hade ”patient” i titeln så hade bara 63 faktiskt med patienter.