Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Vår forskning kan förändra rättsväsendet

Publicerad

Leif Strömwall, forskare med rättspsykologi som specialitet, blev nyligen befordrad till professor. En av hans framtida utmaningar är att få till stånd policyförändringar inom rättsväsendets olika myndigheter.

Några ord med Leif Strömwall, nyligen befordrad till professor i psykologi och med rättspsykologi som specialitet.

Vad handlar din forskning om?

Jag är generellt intresserad av rättspsykologiska frågor i min forskning. Det kan handla om hur man upptäcker lögner i polisförhör, hur man i domstolar tänker om människors tillförlitlighet, hur man intervjuar vittnen och hur människor gör bedömningar av brottsoffer. Framför allt har mina kolleger och jag tagit fram en ny förhörsmetod som gäller vid förhör med brottsmisstänkta.

Vad kan samhället lära sig av din forskning?

Min forskning kan lära ut vikten av att försöka tänka bort sina förutfattade meningar och gamla unkna attityder! Jag har vid många tillfällen presenterat min forskning för t ex domare, åklagare och poliser, och har mötts av ett stort intresse att lära sig mer om psykologisk kunskap av relevans för rättskedjans olika processer. Detta har förstås också varit viktigt för min utveckling som forskare – att lägga upp nya studier som kan säga något för de som arbetar operativt.

Vad ser du för framtida utmaningar inom ditt område?

Det finns fortfarande många utmaningar, inte minst att få till stånd policyförändringar inom rättsväsendets olika myndigheter. Att övertyga enstaka eldsjälar om vikten av t ex nya förhörsmetoder är en sak, en helt annan är att implementera ett nytt ”tänk” på ledningsnivå.

Vilka blir dina viktigaste uppgifter som professor?

Att fortsätta att forska, handleda doktorander och undervisa för studenter på alla nivåer! Dessutom att företräda ämnet och att utveckla forskarutbildningen.