Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Välkommen att söka vår forskarutbildningskurs i Personcentrering, filosofiska grunder

Välkommen att söka vår forskarutbildningskurs i Personcentrering – filosofiska grunder!

Kursen ges under höstterminen 2019 under två intensiva campus-tillfällen: 13-15 november och 4-6 december, med examinationsseminarium en heldag, v 2 2020.

Kursen bygger på deltagarnas aktiva delaktighet och det ges många tillfällen för diskussion med lärare och i mindre grupper.

Kursen omfattar framväxt och utveckling av personcentrering i hälso- och sjukvården med betoning på filosofiska grunder, ontologi, epistemologi och etik främst utifrån Paul Ricoeur och Martha Nussbaum.

Följande teman utgör kursens centrala innehåll: person, personalism, identitet; kommunikation, relation (asymmetrisk och symmetrisk), närvaro, bekräftelse, bemyndigande; samverkan, teamarbete och partnerskap samt kontextens betydelse för personcentrerad vård (till exempel kulturella omständigheter).

Kursen avslutas med ett eget arbete där deltagarna får demonstrera sin kunskap och förståelse av begrepp, teoretiska perspektiv och filosofiska grunder av betydelse för personcentrerad vård. Behörig är den som är antagen till forskarutbildning eller som är disputerad.

Därefter söker du upp kursen du vill gå via denna länk och trycker på Apply-knappen längst ner under kursbeskrivningen och följer alla steg som efterfrågas tills att ansökan är inskickad. Sista ansökningsdag är 22 april.

Kursansvarig: Lisen Dellenborg, Examinator: Inger Ekman, Kursadministratör: Irene Carlensberg, irene.carlensberg@gu.se Lokal: Institutionen för Vårdvetenskap och hälsa, Hälsovetarbacken, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet.