Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Välkommen att söka kurs i forskningskommunikation för doktorander

Den fjärde omgången av kursen ”Att kommunicera vetenskap” startar i höst för doktorander som vill lära sig mer om forskningskommunikation.

– Kursen har blivit mycket populär och har stort fokus på det praktiska, säger kursansvarige Bengt Johansson, professor vid institutionen för journalistik, medier och kommunikation (JMG).

Kursen Att kommunicera vetenskap, 7,5 hp, är specialutformad för studenter på forskarutbildningsnivå.

I år ges den helt på engelska under namnet Communicating Science med start den 11 oktober. Undervisningen sker på dags- och kvartstid, cirka en gång i veckan.

Mycket nöjda

– Studenterna i tidigare omgångar har varit mycket nöjda enligt kursutvärderingarna, särskilt med de många praktiska övningarna, säger Bengt Johansson som är ansvarig för kursen och professor vid JMG.

En deltagare uttrycker det så här:

”Examinationerna har varit väl anpassade för kursen och speciellt bra har det varit att de känts relevanta för mitt forskningsarbete i stort. Alldeles för ofta känns examinationer på andra doktorandkurser för långt ifrån ens eget arbete. Så var det inte här. Jag är mycket nöjd!”

Kursens innehåll

Kursen består av följande tre huvudområden:

  • Forskarsamfundet och offentligheten.
  • Omvärldsanalys och kommunikationsplanering.
  • Att tala och skriva för offentligheten.

Mer information

Doktorander på samhällsvetenskapliga fakulteten prioriteras, men alla studenter på forskarnivå vid Göteborgs universitet är välkomna att söka.

För mer information och ansökan, kontakta Christina Jones, studieadministratör vid JMG, telefon: 031-786 5179, e-post: christina.jones@jmg.gu.se

Läs mer om kursen på engelska.