Hoppa till huvudinnehåll
Bild
Valforskningsprogrammets logotyp
Länkstig

Valforskningsprogrammet söker praktikanter för hösten 2021

Publicerad

Nu erbjuds möjlighet för 1-3 studenter att praktisera på Valforskningsprogrammet under höstterminen 2021 med start den 30 augusti 2021. Ansök senast 20 april om du vill bli en del av Valforskningsprogrammet i höst.

Valforskningsprogrammet finns vid Statsvetenskapliga institutionen i Göteborg och bedriver sedan 1950-talet forskning om val och väljarbeteende samt sedan 1995 det inter­nationella samarbetsprojektet The Comparative Study of Electoral Systems (CSES). Fors­kare knutna till programmet bedriver forskning om bland annat kunskapsresistens, mil­jöopinion, representativ demokrati, vallöften och partikandidater.

Vi söker praktikanter som tycker att frågeundersökningar, väljarbeteende och politiska opinioner är spännande. Du behöver vara intresserad av – och åtminstone ha grundläggande kun­skaper i – kvantitativa forskningsmeto­der. Du har lätt för att lära dig använda nya pro­gramvaror. I vårt arbete används framförallt Excel och Stata men om du också har fär­digheter i exem­pelvis R, Qualtrics och InDesign så är det en fördel. Du behärskar svenska väl i både tal och skrift samt har goda kunskaper i engelska då vår dokumentation och våra rapporter ofta skrivs på engelska.

Dina arbetsuppgifter kommer att vara mångskiftande. Du kommer att få inblick i hur stora nationella frågeunder­sökningar genomförs från ax till limpa. Du kan komma att delta i kodning och doku­mentera enkätsvar, förbereda datamängder som ska analyseras av forskare samt analy­sera och rapportera resultat. Centrala arbetsuppgifter blir att till­sammans med andra forskare knutna till verksamheten analysera de valunder­sökningar som genomfördes i samband med 2018 års riksdagsval och 2019 års Europa­parla­mentsval – och att ställa dessa resultat i relation till Valforskningsprogrammets tidsse­rier. Tillsammans med den övriga forskargruppen kommer du även att påbörja förbere­delser inför Valundersök­ningen 2022. Därutöver finns möjlighet att både föreslå och genomföra egna forsknings­idéer inom ramen för Valforsk­nings­pro­gram­mets verksam­het. Tidigare praktikanter har kunnat publicera sig själva eller tillsammans med andra forskare i Valforskningsprogrammets rapportserie.

Praktikperioden löper under 20 veckor eller enligt överenskommelse.

Ansökan

Vänd dig med eventuella frågor och skicka CV och ett introduktionsbrev om högst en A4 till Jakob Ahlbom (jakob.ahlbom@gu.se) senast den 20 april 2021. Intervjuer och antagning kan ske löpande så vänta inte med att skicka in din ansökan.