Bild
Länkstig

Valforskningsprogrammet söker biträdande forskare

Publicerad

Är du en statsvetare som vill du vara med och förklara varför väljare röstar som de gör och varför val slutar som de gör? Gillar du dessutom att arbeta självständigt, ta egna initiativ, lösa problem och vara spindel i nätet i ett team? Då ska du söka den lediga anställningen som biträdande forskare till Statsvetenskapliga institutionen och Svenska valforskningsprogrammet.

Sedan tidigt 1950-tal ägnar sig Svenska valforskningsprogrammet hängivet åt empiriska studier av opinionsbildning, val och väljarbeteende och av tillståndet och utvecklingen av den svenska representativa demokratin. Vi spårar och följer trender i svensk valdemokrati och gör jämförelser med utvecklingen i andra länder. Sedan 2011 leds Valforskningsprogrammet av professor Henrik Ekengren Oscarsson.
Läs mer om Svenska valforskningsprogrammet

Arbetsuppgifter 

Huvuduppgiften är att vara ett kvalificerat forskningsstöd till de olika pågående forskningsprojekten och den offentliga statistikproduktion som har anknytning till valforskning vid Statsvetenskapliga institutionen. Arbetsuppgifterna är mycket varierande och består av att dokumentera, bearbeta och analysera register- och surveydata från de regelbundet återkommande undersökningarna om val och väljarbeteende i Sverige. Det ingår att stödja Valforskningsprogrammets nationella och internationella forskarnätverk, medförfatta ansökningar, genomföra litteratursammanställningar, delta i planering och utformning av kommande undersökningar, sammanställa och kommunicera forskningsresultat och att författa arbetsrapporter.

Övriga arbetsuppgifter som kan komma att ingå är att vara behjälplig med kodning och dokumentation, att boka salar och resor, anordna konferenser och sociala event samt redigera arbetsrapporter, kapitel och artiklar m m.

Kvalifikationer 

Du ska ha en kandidatexamen i statsvetenskap och ha särskild god kännedom om svensk inrikespolitik samt ett stort intresse för politiskt beteende i allmänhet och väljarbeteende i synnerhet. Meritering i form av uppsatser, artiklar, rapporter och konferenspaper är av stort värde.

Arbetsuppgifterna kräver erfarenhet av att genomföra avancerade analyser av surveydata från såväl tvärsnittsstudier. En förutsättning är mycket goda kunskaper i statistiska analysmetoder, liksom användning av statistikpaket som SAS, SPSS och Stata. Stor användarerfarenhet av Microsoft Officepaketet, i synnerhet Excel och avancerad programmering i Excel, är ett krav. En stor fördel är dokumenterad erfarenhet av mjukvaror som Adobe Illustrator, InDesign, Nesstar, Qualtrics, StatTransfer, SAS och EndNote och Filemaker. Meritering i form av syntaxer, kod eller annan programmering är av stort värde.

Arbetet kräver en hög grad av självständighet, initiativrikedom och en stor planerings- och organiseringsförmåga. Det krävs stor flexibilitet och förmåga att anpassa sig till förändrade prioriteringar i arbetet om det behövs. Du behöver vara en problemlösare och ha synnerligen god samarbetsförmåga där du uppskattar att samarbeta med ambitiösa kollegor. Då det ingår en hel del kommunikationsuppgifter i anställningen krävs att du ska kunna förmedla information i ord och bild på ett professionellt och lättförståeligt sätt. Goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift är ett krav.

Stor vikt läggs vid personlig lämplighet för anställningen. Vi kommer att göra en helhetsbedömning och den eller de sökanden som anses vara bäst kvalificerade att genomföra och utveckla de arbetsuppgifter som beskrivs ovan kommer att utses till positionen. 

Anställning 

Anställningen är en tidsbegränsad anställning under 12 månader i en omfattning av halvtid, 50 % med placering tills vidare vid statsvetenskapliga institutionen.
Tillträde 1 september 2022 eller efter överenskommelse.

Läs mer om hur du ansöker till tjänsten här

Ansökan ska vara inkommen senast: 2022-07-12.