Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Utställning invigd på Östra Sjukhuset

I ett unikt samarbete mellan GPCC, Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Röhsska museet har det skapats en upplevelsefylld utställningen där konst och design får kommunicera nyckelbegrepp i framtidens vård.

Personcentrerad vård har visat sig kunna korta vårdtider och öka patienters delaktighet och livskvalitet. Utställningen kom till för att väcka nyfikenhet för och lust till att arbeta med personcentrerad vård. Ett arbetssätt som bygger på ett partnerskap, där patientens upplevelser och kunskap om sin egen kropp och sjukdom står centrala. Ubuntu betyder fritt översatt "jag finns för att du finns, vi skapar varandra tillsammans".

Ann-Marie Wennberg (områdeschef på Sahlgrenska universitetssjukhuset), Ted Hesselbom (museichef Röhsska museet) och Inger Ekman (föreståndare GPCC) invigde den inspirerande utställningen.

 

Utställningen riktar sig i första hand till personalen, och målet är att minst 750 anställda kommer att guidas runt utställningen före sommaren. Inte många av dessa kommer att känna igen avdelning 349A. Med små medel har avdelningen omvandlats till 10 fantastiska rum där besökaren utmanas att tänka till lite extra kring begrepp de möter i sin vardag. Parallellt med utställningen på Östra Sjukhuset öppnades en satellitutställning på Röhsska museet som är öppet för allmänheten.