Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Utställning berättar om Näckrosens utveckling

Publicerad

Med sitt centrala läge mitt emellan Korsvägen och Götaplatsen är universitetsområdet Näckrosen en unik plats i kunskapsstaden Göteborg. Mycket kommer att hända i området de närmsta åren, dock inte samtidigt. Nu kan du besöka en utställning som berättar om områdets fysiska utveckling.

Med sitt läge mitt emellan Korsvägen och Götaplatsen i Göteborg är Näckrosenområdet både en central och lite undanskymd universitetsmiljö. Parken är uppskattad av göteborgarna och många studenter har genom åren lärt känna platsen under sin studietid vid Göteborgs universitet.

Under de kommande åren kommer Näckrosenområdet att förändras och nu finns en utställning på plats som beskriver planerna. Syftet är att studenter, medarbetare, kringboende och andra som rör sig i området på ett tillgängligt sätt ska få helhetsbilden kring vad som planeras i området.

Ett område i ständig utveckling

Med avstamp i världsutställningen 1923 kan Näckrosen beskrivas som ett område i ständig utveckling. Sedan dess har omvandlingen mot ett centralt universitetsområde skett successivt. Nu står Göteborgs universitet och fastighetsägaren Akademiska Hus mitt i nästa utvecklingssprång för området med en gemensam vision om universitetsområdet Näckrosen som en gränsöverskridande mötesplats för humaniora, konst och kultur.

I december 2019 stod nya Humanisten klar. Planering pågår för en ny byggnad för Konstnärliga fakulteten och en arkitekttävling för ett nytt universitetsbibliotek är i full gång. Det är med andra ord mycket på gång i universitetsområdet Näckrosen, men allt sker inte samtidigt, vilket utställningen beskriver.

Utställning i fyra delar

Utställningen är uppdelad i fyra delar och är placerad på lika många platser: Utomhus utanför Artisten, samt inomhus i entréerna till Artisten, Humanistiska biblioteket och Humanisten. Delarna fungerar både för den som vill veta mer om ett enskilt projekt, men också för den som vill ta en promenad mellan de olika delarna.

Kontakt

Sara Sandbacka, kommunikatör strategiska lokalprojekt
031-786 63 66
sara.sandbacka@gu.se

Här kan du läsa mer om universitetets pågående strategiska lokalprojekt.