Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Utredning föreslår att GU:s båda marina forskningsstationer blir kvar

Publicerad

Forskare ombord på båtDet finns goda förutsättningar för Göteborgs universitets två marina forskningsstationer – Kristineberg och Tjärnö - att utvecklas till ett framtida forsknings- och innovationsnav för det marina klustret i Västsverige. Det är en av slutsatserna i den rapport om Sven Lovén Center som utredaren Axel Wenblad presenterade på onsdagen den 15 februari.

Axel Wenblad, med en bakgrund som generaldirektör vid Fiskeriverket, har på rektors uppdrag gjort en genomlysning av den marina stationsverksamheten vid Göteborgs universitet. Bakomliggande orsak var en ekonomi i obalans och ett för dåligt kapacitetsutnyttjande av den marina infrastrukturen, vilket framkommit genom en tidigare utredning av Jens Oddershede.

Det övergripande uppdraget för Axel Wenblad var att ta fram förslag på hur den marina stationsverksamheten ska kunna drivas på ett mer resurseffektivt sätt i framtiden. Utgångspunkten har varit att behålla de båda forskningsstationerna Kristineberg och Tjärnö och bredda användarbasen för främst den förstnämnda. Axel Wenblad bedömer att det går att minska de sammantagna kostnaderna för stationerna med cirka 25 procent.

– Min utredning visar också att det finns goda möjligheter för en expansion av marin forskning, utbildning och innovation i regionen. Flera aktörer ser de marina forskningsstationerna som viktiga pusselbitar i en sådan satsning, vilket också ligger väl i linje med universitetets egen strategiska satsning på marin forskning och utbildning, säger utredaren Axel Wenblad.

Utredningen har utöver kostnadseffektivetet även haft som uppgift att belysa möjliga samarbeten med andra lärosäten och myndigheter samt att föreslå hur den marina infrastukturen bör organiseras inom universitetets naturvetenskapliga fakultet. Axel Wenblad föreslår bland annat följande:

  • Återupprätta Kristineberg och Tjärnö som egna varumärken
  • Låt Institutionen för marina vetenskaper bli värdenhet för Sven Lovén centrum för marina infrastrukturer, SLC
  • Utveckla samverkan med kommunerna i Lysekil och Strömstad och Kosterhavsdelegationen med flera
  • Utveckla program för hur det nya forskningsfartyget ska utnyttjas i forskning och utbildning och arbeta för att öka användningen av fartyget bland olika intressenter

Det har inom ramen för utredningens arbete förts diskussioner med flera forskningsorganisationer om att gemensamt med Göteborgs universitet utveckla Kristineberg till ett centrum för marin forskning och utveckling. Dessa har resulterat i en avsiktsförklaring om att inleda förhandlingar från IVL Svenska Miljöinstitutet, RISE Research Institutes of Sweden/SP, KTH och Chalmers.

Läs mer om utredningens förslag

Foto: Johan Wingborg