Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Utlysning av projektmedel/ Call for new projects within Centre for person-centred care

Publicerad

Under 2010 har GPCC utdelat forskningsanslag på omkring 8 Mkr.

Vi utlyser nu projektmedel inför år 2011 inom personcentrerad vårdforskning omfattande totalt omkring 15 Mkr.
Anslagen avser i första hand forskarstöd till doktorander, postdok, gästforskare men andra personella stöd kan också vara aktuella. Vi kan också stödja uppstartningsprojekt upp till 250 tkr inför större ansökningar.

Projekten skall ha en klar personcentrering och inför 2011 prioriterar vi projekt vilka utvärderar interventioner
(t.ex. symtomlindring) samt projekt som belyser kopplingen mellan symtom och tecken.

GPCCs vision:
Hållbar hälsa genom hållbar vård: Att förebygga och minska lidande samt stärka vårdens effektivitet genom personcentrerad vård.
 

Klicka nedan, för mer information.

Bifogad fil ansökan

Bifogad fil bedömningskriterier

Announcement (english version)

Rewiev criteria (english version)

Observera att ansökan ska skrivas på engelska.