Bild
Utbildningsminister Mats Persson tillsammans med representanter från GU.
Prorektor Carina Mallard, studentrepresentant Klara Johansson, utbildningsminister Mats Persson, dekan Per Cramér samt professorerna Henrik Ekengren Oscarsson och Fredrik Bäckhed träffades under onsdagen för att tala om viktiga frågor vid Göteborgs universitet.
Foto: Johan Wingborg
Länkstig

Utbildningsministern besökte universitetet

Publicerad

Den 8 november besökte utbildningsminister Mats Persson Göteborgs universitet. Bland annat träffade han prorektor Carina Mallard, flera forskare samt en studentrepresentant. Han berättade också att regeringen föreslår en höjning av anslaget till Segerstedtinstitutet.

Ett skäl till besöket var att regeringen vill veta mer om vilka frågor som Göteborgs universitet anser som viktiga.

– Det var ett givande samtal där vi från Göteborgs universitet bland annat diskuterade karriärvägar, forskningsfinansiering och vikten av att basanslagen ökar i relation till de externfinansierade bidragen. Långsiktighet är grunden för all excellens, både när det gäller forskning och utbildning, förklarar Carina Mallard.

Också Per Cramér, dekan vid Handelshögskolan, Fredrik Bäckhed, professor i molekylärmedicin, samt Klara Johansson, ordförande för Handelshögskolans i Göteborg studentkår, var med under besöket.

Det var också Henrik Ekengren Oscarsson, professor i statsvetenskap och ledare för Valforskningsprogrammet.

– Jag påpekade det problematiska med att all forskningsinfrastruktur hamnar i samma pott, vare sig det handlar om väldiga satsningar inom partikelfysik eller en samhällsvetenskaplig enkätstudie. De mindre investeringarna borde ha en egen pengapåse, menar jag.

Utbildningsministern träffade också Christer Mattsson, föreståndare för Segerstedtinstitutet vid Göteborgs universitet. I samband med det mötet berättade Mats Persson att regeringen vill höja institutets anslag med en miljon i år och tre miljoner under 2024 för att intensifiera skolornas arbete mot antisemitism.

Av: Eva Lundgren