Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Utanförskap för lärarstudenter med invandrarbakgrund

Publicerad

Samma stereotypa föreställningar om människor med invandrarbakgrund finns på högskolan som i samhället i övrigt. I en aktuell avhandling vid Göteborgs universitet framkommer hur studenter med utomeuropeisk bakgrund vid tre olika lärarutbildningar möter utanförskap och diskriminering. 

Den svenska skolan idag är en mångetnisk skola med vart femte barn fött utomlands eller med två utrikes födda föräldrar. De skoleleverna kan förväntas ha glädje av förebilder och av att känna igen sig i sina lärares erfarenheter. Samtidigt är lärarutbildningens lärarsammansättning nästan helt ”svensk” eller europeisk och utbildningen är själv illa förberedd för en mångetnisk studentgrupp. Det visar Zahra Bayatis studie.

Stereotypa föreställningar

Enligt studien möter lärarstudenter med invandrarbakgrund både utanförskap och diskriminering, något som går rejält på tvärs emot de förväntningar de bär med sig in på utbildningen.

– De kliver in på högskolan, stolta och med förhoppningar men möts av något de inte väntat sig. De möter samma stereotypa föreställningar på högskolan som i samhället i övrigt, säger Zahra Bayati.

I studien undersöker hon dessa studenters studievillkor. Utomeuropeiska studenter från tre olika lärarutbildningar har intervjuats, liksom språkhandledare samt ansvariga för den verksamhetsförlagda utbildningen. Därutöver har lärarutbildare och studievägledare återkommande träffats och diskuterat inom ramen för en så kallad forskningscirkel.

Nonchaleras och ignoreras

– Många av dem som deltagit i studien är medvetna om villrådigheten och de bristande kunskaperna i att bemöta mångfalden i lärarutbildning och i skolans elevgrupper. Men att få utbildning i de frågorna är inte prioriterat i lärarutbildningen.

Avhandlingen visar att det inte är ovanligt att studenter med svensk bakgrund utesluter studenter med invandrarbakgrund exempelvis vid gruppbildningar, eller att deras diskussionsinlägg och studieprestationer nonchaleras och ignoreras. På så sätt upprepas den segregation som finns i samhället även på lärarutbildningen. Detta är ett resultat som överensstämmer med tidigare undersökningar av andra högskoleutbildningar i Sverige.

Strukturella problem

Zahra Bayati pekar i sin studie på vikten av att se problemen som strukturella, och inte förminska dem till att handla om enskilda fall.

– Många områden behöver utvecklas för att lärarutbildningen med sin pluralistiska sammansättning ska komma i takt med sin samtid.
Samtidigt lyfter hennes studie fram studenter och verksamma i lärarutbildningen, med olika etnisk bakgrund, som genom motstånd och vardagsantirasistiska handlingar kämpar för en lärarutbildning som passar utbildningens demokratibefrämjande anspråk.

Läs avhandlingen

För mer information:
Zahra Bayati, 0735-931626, zahra.bayati@gu.se

Zahra Bayati lägger fram sin avhandling ”den Andre” i lärarutbildningen. En studie om den rasifierade svenska studentens villkor i globaliseringens tid vid institutionen för pedagogik och specialpedagogik, Göteborgs universitet.

Disputationen äger rum fredagen den 25 april kl 13.15 i Kjell Härnqvistsalen, Pedagogen hus A (källarplan), Västra Hamngatan 25, Göteborg.