Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Uppsatspris från Revisionsakademin till student från Handelshögskolan

Publicerad

Emilia Sörensen har fått Svenska Revisionsakademins uppsatspris för sin masteruppsats om förtroendets betydelse för en kapitalmarknad.

Priset består av 50 000 kr och i höst kommer branschtidningen Balans publicera en artikel där Emilia Sörensen presenterar de viktigaste slutsatserna i uppsatsen.

Emilia Sörensen med bukett
Fotograf: Pernilla Halling
 

Juryns motivering löd
”En grundförutsättning för att användare av finansiell information ska acceptera och tro på ett bolags redovisning är förtroende för företagsledningen. Hypotesen som sätts upp är att förtroende för företagsledningen kan mätas med hjälp av ett antal kvantitativa mätbara faktorer kopplade till företaget såsom spread, volatilitet i aktiekurs, handelsvolym och avvikelse mellan analytikers prognoser och verkligt utfall.

När det gäller faktorn spread kunde ett visst samband konstateras dvs att minskad spread var ett tecken på ökat förtroende för företagsledningen och därmed minskad upplevd risk, och således även kapitalkostnad. Utfallet avseende de övriga faktorerna var mer splittrat och det gick således inte att hitta några tydliga samband mellan de analyserade faktorerna och förtroende.

Sammanfattningsvis lockades juryn av det intressanta ämnesvalet, uppsatsens höga kvalitet som tog sig uttryck ibland annat den stringenta och tydliga strukturen, den ärliga tolkningen av slutsatserna samt inte minst ett lätt och icke-akademiskt språkbruk. En värdig vinnare 2014 inom området förtroende – vilket är ständigt aktuellt inom redovisning och revision!”
 

Uppsatsen
Uppsatsen gjordes inom ramen för Master of Science in Accounting på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. Handledare var Jan Marton och Emmeli Runesson.
Läs hela uppsatsen: Capital Market Trust in Management – An empirical study on trust in management with regard to investors’ risk perception and capital market effect (öppnas i nytt fönster)


Fakta om priset
För att stimulera intresset för studier av redovisning och revision utger Svenska Revisionsakademin tillsammans med FAR årligen ett uppsatsstipendium om 50 000 kr för bästa uppsats framlagd vid svensk universitet eller högskola på avancerad nivå.