Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Uppföljning av tandlös patientlag visar att patientens ställning i svensk vård inte förbättrats

Uppföljning av tandlös patientlag visar att patientens ställning i svensk vård inte förbättrats

Myndigheten för Vårdanalys presenterade idag sin slutrapport med uppföljning av implementeringen av patientlagen från 2015 för regeringen. Rapportens rubrik, Lag utan genomslag, sammanfattar väl vad man kommit fram till.

Den 1 januari 2015 trädde Sveriges nya patientlag i kraft. Vårdanalys, myndigheten för vård- och omsorgsanalys, har följt upp lagens inverkan. Myndigheten presenterade idag en slutrapport till regeringen där man konstaterar att patientens ställning är oförändrad eller till och med försvagad, efter lagens införande. Orsakerna rapporteras vara att det är otydligt hur vården ska implementera lagen, och att det inte får några som helst påföljder om den inte efterföljs. Lagen är helt enkelt tandlös. Vårdanalys rekommenderar en samlad strategi för att stärka patienternas ställning:

– Det behövs ett helt paket, en strategi med en rad samverkade insatser för att sjukvården ska kunna hantera utmaningarna. Men lagen behöver förtydligas så att det framgår vem som har ansvar för vad i vårdkedjan. I dag är det inte klart var skyldigheten att ge exempelvis information ligger. Lagen behöver få större bett. Det här är en lag som landstingen måste prioritera mer, säger Fredrik Lennartsson till Dagens Medicin.

Inger Ekman, centrumföreståndare på Centrum för personcentrerad vård – GPCC, som också blivit intervjuad som underlag för rapporten, håller med om att lagen måste bli tvingande, och konstaterar att mycket av innehållet i den nya rapporten stämmer överens med de åsikter hon framförde redan på lagens remisstadie.

GPCC samordnade, på rektor Pam Fredmans uppdrag, Göteborgs universitets remissutlåtande, där man bland annat påpekade att det dåvarande lagförslagets innehåll inte gick tillräckligt långt i fråga om patientens ställning i vården. Lagen innehåller rätten till en ”second opinion” och rätten att få information. Men för att verkligen stärka patientens ställning i vården krävs att patienten även får rätten att bli lyssnad till och att få medverka som jämlik part i planeringen av sin egen vård.

Detta uttrycktes också i samband med att lagen trädde i kraft i en debattartikel i Dagens Nyheter, ”Att lyssna på patienten gör vården mer effektiv” . Där skriver Inger Ekman ihop med Håkan Hedman, patientrepresentant i GPCC samt ordförande i Njurförbundet och Ann-Marie Wennberg, nu chef för Sahlgrenska Universitetssjukhuset, bland annat: ”Vi vill ha ett tydliggörande av de involverade yrkesgruppernas, professionernas, skyldighet att ta sig tid att lyssna på den medmänniska och expert på sin upplevelse och vardag som patienten är. Det leder till samarbete och en mer effektiv vård. Patienten bör vara en partner som man kommunicerar och planerar tillsammans med.”

GPCCs evidensbaserade forskning visar att om man på ett strukturerat sätt lyssnar på patienten, och involverar hen i planeringen så ger det tydliga positiva effekter i form av nöjdare, tryggare patienter, kortad vårdtid och även nöjdare personal.

I en intervju i Dagens Medicin kommenterar även GPCCs Irma Lindström Kjellberg rapporten.

Länk till Vårdanalys rapport Lag utan genomslag, utvärdering av patientlagen 2014-2017.  

Länk till intervju med Fredrik Lennartsson, Vårdanalys i Dagens Medicin. 

Länk till intervju med GPCCs Irma Lindström Kjellberg i Dagens Medicin.