Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Universitetsstyrelsen förbereder processen inför ny rektorsperiod

Publicerad

Göteborgs universitets styrelse tog flera viktiga beslut vid sitt senaste möte. Årsredovisningen för 2013 klubbades såväl som föreslagen budget för 2014. Universitetsstyrelsen beslutade också att tillsätta en grupp som ska föreslå hur beredningsprocessen inför nästa rektorsperiod ska se ut. Den nya mandattiden löper från 1 juli 2015.

Det är enligt Högskoleförordningen universitetets styrelse som ansvarar för arbetet med att föreslå rektor för en ny mandatperiod och hur den processen är utformad. Innan styrelsen lämnar sitt förslag till regeringen, ska den höra lärarna, övriga anställda och studenterna. Rektor anställs genom beslut av regeringen för högst sex år. Anställningen kan förnyas, dock högst två gånger om vardera tre år.

Vid sitt möte i förra veckan beslutade universitetsstyrelsen att tillsätta en beredningsgrupp bestående av styrelseordföranden Cecilia Schelin Seidegård och styrelsemedlemmarna Eva Halvarsson, Börje Haraldsson, Angela Wulff, Nils Rudqvist, Marie Norman samt den fackliga representanten Martin Selander.

– Ett förslag på hur processen ska utformas ska presenteras vid universitetsstyrelsens nästa möte den 25 april, säger universitetsdirektör Jörgen Tholin, som har i uppdrag att förse beredningsgruppen med sekreterarstöd.

Universitetets ekonomidirektör Lars Nilsson gav styrelsen en genomgång av årsredovisningen för 2013, som också beslutades av mötet. På plussidan nämnde han bland annat en fortsatt god tillväxt av externa forskningsbidrag under året och ett fortsatt starkt söktryck till universitetets utbildningar. Som mindre positivt tog han upp det faktum att beslutade strategiska satsningar och kvalitetsförstärkningar inte genomförts som planerat. Istället för ett budgeterat underskott på 65 miljoner kronor, blev resultatet ett överskott på 110 miljoner.

– Det är ett problem, i synnerhet med de stora pensionsavgångar som ligger framför oss, att vi inte använder våra pengar till att anställa fler. Nu måste alla ta ansvar för att vända situationen. Det handlar när allt kommer omkring om vår konkurrensförmåga, säger Lars Nilsson.

Styrelsen såg också mycket allvarligt på den uppkomna situationen och bad rektor att återkomma med en uppföljning.

Utöver att fastställa budgeten för 2014 och godkänna föreslaget budgetunderlag för perioden 2015-2017, så beslutade styrelsen också att godkänna Internrevisionens rapportering för 2013 samt revisionsplan för 2014. Styrelsen fick också en genomgång av hur arbetet med verksamhetsplanerna för 2013 följts upp ute i organisationen.