Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Universitetsledningen: "Följ FHM:s allmänna råd och GU:s gällande restriktioner"

Publicerad

Med anledning av Folkhälsomyndighetens besked den 29 oktober om skärpta allmänna råd i bland annat Västra Götaland påminner nu universitetets ledning om gällande restriktioner vid Göteborgs universitet.

Vid ett extrainsatt ledningsråd fredagen den 30 oktober uppmanar rektor, dekaner, universitetsdirektör, överbibliotekarien och ordförande för Göteborgs universitets studentkårer (GUS) att beakta allvaret med den rådande smittspridningen i samhället. Både medarbetare och studenter påminns nu om att följa redan gällande riktlinjer och rekommendationer för att förhindra smittspridning.

Antalet personer som diagnosticerats med covid-19 i Västra Götaland, Östergötland och Stockholm har ökat kraftigt. Efter samråd med regionerna skärper Folkhälsomyndigheten därför råden för alla som vistas där fram till den 19 november.

Råden innebär bland annat att undvika inomhusmiljöer som köpcentrum och gym, att om möjligt undvika fysisk kontakt med andra personer än de man bor med, och att avstå från att delta i möten och konserter.

Göteborgs universitet har allt sedan början av pandemin arbetat för en bromsad spridning av sjukdomen covid-19. Det innebär att universitetet under hösten fortsatt bedriver en stor del av verksamheten digitalt och på distans. Som huvudregel gäller:

  • Alla som har möjlighet fortsätter med tillfälligt hemarbete och att studera hemifrån
  • Var restriktiv med resor och undvik i möjligaste mån kollektivtrafik
  • Undvik trängsel i lokaler och studiemiljöer
  • Håll avstånd och tvätta händerna
  • Stanna hemma vid minsta symptom

Universitetets samlade ledning uppmanar nu samtliga medarbetare och studenter att följa universitetets regler och därigenom bidra till att minska smittspridningen i regionen, samtidigt som verksamhetskritiska moment fortsatt kan bedrivas i på plats på ett smittsäkert sätt. Vidare uppmanas samtliga att noga följa utvecklingen samt att följa lokala riktlinjer.

Vi vill tacka alla medarbetare och studenter för det stora ansvar ni hittills tagit för att bidra till att minska smittspridningen. Nu behöver vi fortsatt gemensamt hålla i och hålla ut.

Läs mer

Eva Wiberg, rektor
Mattias Goksör, prorektor
Anna Lindholm, universitetsdirektör
Fredrika Lagergren Wahlin, vicerektor för samverkan
Göran Landberg, vicerektor för forskning
Mette Sandoff, vicerektor för utbildning
Malin Broberg, dekan, Samhällsvetenskapliga fakulteten
Per Cramér, dekan, Handelshögskolan
Marie Demker, dekan, Humanistiska fakulteten
Göran Hilmersson, dekan, Naturvetenskapliga fakulteten
Agneta Holmäng, dekan, Sahlgrenska akademin
Åke Ingerman, dekan, Utbildningsvetenskapliga fakulteten
Sanne Kofod Olsen, dekan, Konstnärliga fakulteten
Dick Stenmark, dekan, IT-fakulteten
Morgan Palmqvist, överbibliotekarie, Universitetsbiblioteket
Karl Kilbo Edlund, Göteborgs Universitets Studentkårer