Hoppa till huvudinnehåll
Bild
Kvinna skriver på bärbar dator.
Foto: Daniel Thomas, Unsplash
Länkstig

Universitetet lanserar öppna nätbaserade kurser

Publicerad

Vill du veta mer om antibiotikaresistens, filmberättande eller hållbart studieliv? Då kan du anmäla dig till de öppna nätbaserade kurser, riktade till en bred allmänhet, som nu lanseras av Göteborgs universitet.

Den som vill delta behöver inte genomföra någon ansökningsprocedur, det räcker att anmäla sig. Kurserna är avgiftsfria och även kursmaterialet är kostnadsfritt. Det finns inga särskilda krav på förkunskaper. Kurserna ger inga högskolepoäng.

– Kurserna riktar sig lite extra till studieovana personer som annars inte söker sig till universitetet. Vår utgångspunkt är att fler grupper i samhället ska få möjlighet att ta del av universitetets undervisning och forskning, säger Maria Sunnerstam, tillförordnad projektledare för det pilotprojekt där kurserna har tagits fram.

I några av kurserna bestämmer deltagaren själv när kursen ska genomföras, medan andra ges under bestämda perioder. I alla kurser kan lärare hjälpa deltagare som behöver stöd i att komma igång och att förstå kursens upplägg. 

Två av kurserna kan påbörjas redan nu:

  • The Problem of Antibiotic Resistance 
  • Verktygslåda för hållbart studieliv (öppen resurs, inte en traditionell kurs) 

Dessa kurser är öppna för anmälan och kan påbörjas från den 1 november: 

  • Filmisk gestaltning – rytm 
  • Hållbar utveckling genom turism och evenemang 
  • Teaching and Learning About Sustainability 
  • Lifestyle Habits – an Introduction to Physical Activity and Health 

Kurserna har utvecklats inom pilotprojektet DURK (Delningskultur för utbildning, rekrytering och kunskapsutveckling). Projektet ska utvärderas vid årsskiftet 2021/22, och utvärderingen kommer att resultera i förslag för fortsatta aktiviteter vid Göteborgs universitet. 

DURK-projektet har finansierats med medel från regeringens satsning på stärkt distansutbildning och fler öppna kurser vid universitet och högskolor. I DURK-projektets uppdrag ingår att utveckla modeller och strukturer för öppen, nätbaserad och avgiftsfri utbildning. Projektets syfte är att stärka universitetets relevans som samhällsaktör och att utveckla samarbetsformer för möten mellan akademi och samhälle med särskilt fokus på bland annat livslångt lärande.  

Läs mer om kurserna 

AV: OLOF SIVERBO