Länkstig

Unikt samarbete för socioekonomisk tillväxt i Uganda

Publicerad

Två universitet i Uganda startar ett unikt samarbete med Göteborgs universitet och Chalmers med målet att förstärka kapaciteten inom IKT i Uganda och skapa förutsättningar för socioekonomisk tillväxt. Projektet är särskilt inriktat på e-hälsa, e-lärande och entreprenörskap inom IT. Ett av projektets huvudsyften är att utbilda tio doktorander och skapa ett utbyte av studenter och forskare och lärare mellan länderna.

Ugandas representanter tillsammans med personer från Göteborgs universitetProjektgruppen träffas på Lindholmen. Från vänster: Pär Meiling, Michel Chaudron, Evelyn Kigozi Kahiigi, Urban Ask och Engineer Bainomugisha.

”Projektet kommer att tillföra kompetens inom såväl IT management som software engineering och entreprenörskap – områden som är mycket viktiga för samhällsutveckling”

Projektet har fått 25 miljoner kronor från SIDA och är tänkt att löpa över fem år. Under den här perioden ska bland annat tio doktorander utbildas och dessa kommer att tillbringa halva sin doktorandtid i Sverige och andra halvan av tiden i Uganda. De som främst är påtänkta för de tio doktorandtjänsterna är idag anställda vid de båda universiteten i Uganda och behöver forskarkompetens för att stärka forskningsområdet och inte minst för att förstärka lärarkåren. De båda universiteten har ett stort antal studenter och lärarkapaciteten räcker inte till. Att vidareutbilda anställda till forskarkompetens är ett konkret sätt att lösa problematiken och få ökad genomströmning av färdigutbildade studenter.

De båda projektkoordinatorerna, docent Engineer Bainomugisha från Uganda och professor Michel Chaudron från Göteborg, beskriver i en intervju hur idéerna kring projektet ser ut.

– Vi har en hel del utmaningar i Uganda idag, arbetslöshet och resursfrågor inom hälsa och utbildning till exempel, säger Engineer Bainomugisha. IT är ett av redskapen som kan behövas för att lösa samhällets behov och att utbilda personer inom IT kan bli en nyckel för många av frågorna vi brottas med.

– Projektet kommer inte bara att handla om att tillföra ny specialkompetens inom det tekniska området, utan även inom entreprenörskap och management – områden som är mycket viktiga för samhällsutveckling, berättar Engineer vidare.

De första doktoranderna i projektet har redan rekryterats och påbörjar sin utbildning 1 mars 2016.

Summer schools för alla intresserade, även för personer från industrin

I projektet ingår att arrangera flera ”summer schools” i Uganda för alla som är intresserade av att öka sin kompetens inom området – det kan både handla om folk från industrin och studenter på olika nivåer. De fyra universiteten har även skrivit avtal för utbytesstudier och studenter har redan börjat söka. Ett ömsesidigt utbyte av forskare och lärare på de svenska och ugandiska universiteten ingår också i budgeten.

Ytterligare en idé är att använda erfarenheter från det framgångsrika arbetet med Software Center i Göteborg, där forskare arbetar tätt samman med personer från näringslivet för att stärka och påskynda utvecklingen av mjukvara. Förhoppningen är att kunna starta något liknande i Uganda.

– Sedan har vi distansundervisning som ytterligare en punkt, säger Michel Chaudron. Vi har funderat på att flytta några av våra kurser online och om vi kan testa det här tillsammans med Uganda är det en klar fördel.

Om hur det hela startade

– SIDA har under lång tid stöttat uppbyggnaden av forskningskompetens vid universitetet Makerere, berättar Engineer Bainomugisha. 2013 kom en ny utlysning från SIDA som både institutionen för tillämpad IT och institutionen för data- och informationsteknik i Göteborg intresserade sig för. En före detta masterstudent, William Michael Nsubuga, inom IT management vid institutionen för tillämpad IT uppmanades av prefekten att kontakta en annan ugandisk masterstudent, Brian Katumba, inom software engineering vid den andra institutionen. Denne tog idén med sig när han återvände till universitetet i Makerere i Uganda och så småningom blev det en gemensam ansökan mellan de fyra universiteten. Vår ansökan valdes ut i konkurrens med ungefär 25 andra projekt och 2014 besökte vi för första gången till Sverige, säger Engineer.

– Det här är det första SIDA-projektet inom just IT i Uganda, säger Michel Chaudron. Tidigare SIDA-stödda projekt för att stärka forskning har handlat om mer traditionella områden som matematik, biologi och teknik.

– Att det blev just universiteten i Makerere och Mbarara beror på att SIDA ville ha med både ett ungt och ett äldre universitet i projektet och som ungt universitet kom universitetet i Mbarara med i bilden. Universitetet i Makerere är däremot Östafrikas äldsta och bildades redan 1922, säger Engineer Bainomugisha.
 


INGÅENDE PARTNERS:

  • School of Computing & Informatics Technology of Makerere University, Uganda
  • Institute of Computer Science Mbarara University of Science and Technology, Uganda
  • Institutionen för data- och informationsteknik, Göteborgs universitet och Chalmers, Sverige
  • Institutionen för tillämpad informationsteknologi, Göteborgs universitet och Chalmers, Sverige

PROJEKTKOORDINATORER:

Engineer Bainomugisha, docent vid School of Computing & Informatics Technology, universitetet i Makerere, Uganda

Michel R.V. Chaudron, professor vid institutionen för data- och informationsteknik, Göteborgs universitet och Chalmers, Sverige