Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Unga forskartalanger från Schweiz och Finland till Göteborgs universitet

Publicerad

Förutsättningarna för vad ett gott liv är och en bättre förståelse för hur celler lagar solskadat DNA. Det är forskningsutmaningar som två unga forskare ska ta sig an som nyantagna Wallenberg Academy Fellows vid Göteborgs universitet.

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelses satsning på unga forskare fortsätter med 29 nya Wallenberg Academy Fellows, varav två vid Göteborgs universitet. Syftet med programmet är att stärka Sverige som forskningsnation genom att behålla de största talangerna i landet och genom att rekrytera unga, internationella forskare till svenska universitet.

De två nyantagna forskare som nu flyttar sin verksamhet till Göteborgs universitet är Björn Burmann (naturvetenskap) från Basels universitet i Schweiz och Antti Kauppinens (humaniora) från Tammerfors universitet i Finland.

− Vi är mycket glada för att dessa två unga forskare kommer till Göteborgs universitet. Man kan inte nog betona betydelsen av dessa tillskott som nu får goda möjligheter att vidareutveckla redan framgångsrik forskning i bra forskningsmiljöer hos oss, säger Staffan Edén, vicerektor för forskning vid Göteborgs universitet.

Vill förstå hur celler lagar solskadat DNA

Markus Marcetic © Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse/Kungl. VetenskapsakademienNär vår arvsmassa skadas av solens strålar lagas den av ett molekylärt reparationsmaskineri. Björn Burmann kommer att detaljstudera hur detta maskineri fungerar. En bättre förståelse för processen kan bidra till utveckling av ny antibiotika samt cytostatika mot vissa cancerformer.

Vi människor behöver vistas i solen för att kroppen ska bilda tillräckligt med D-vitamin. Samtidigt orsakar solens strålar skadliga kemiska förändringar i vårt DNA. Som ett skydd mot detta har celler utvecklat ett maskineri som kan laga DNA.

Upptäckterna av cellers reparationsmekanismer belönades med Nobelpriset i kemi år 2015. För att bättre förstå det som kallas för transkriptions–kopplad reparation (TCR) kommer Björn Burmann att studera processen in i minsta detalj. Ett komplex av proteiner fäster vid DNA-strängen, klipper bort den skadade delen och lagar DNA.

Tidigare har forskare trott att chefen för hela processen har varit ett protein kallat MfD, men bakterier som saknar detta protein uppvisar endast en mild känslighet för UV-strålning. Björn Burmann ska istället undersöka vilken roll två andra proteiner, NusA och UvrD, spelar i komplexet.

Vad är ett gott liv och hur når vi dit?

Markus Marcetic © Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse/Kungl. VetenskapsakademienAtt leva ett gott och framgångsrikt liv är mer än känslor av lycka och att få vad vi strävar efter. Antti Kauppinens hypotes är att det också krävs att vi kan anta givande utmaningar och genomföra saker som ger våra liv mening. Nu ska han sätta samman en tvärvetenskaplig forskargrupp för att studera förutsättningarna för välbefinnande.

För att politiker ska kunna ta bra beslut och för att vi själva ska kunna förstå oss på våra egna liv, behöver vi ha bättre verktyg för att analysera hur vi uppnår välmåga: god hälsa, känslor av välmående och lycka.

Antti Kauppinen menar att de metoder som används idag för att mäta välmåga eller ett gott liv är alldeles för godtyckliga och för fokuserade på upplevda känslor av lycka. Människor är komplexa varelser som, för att må bra, även behöver berika livet med meningsfyllda handlingar som kan forma en positiv livshistoria.

Bättre insikter inom området kommer att berika filosofin och kan också påverka allt ifrån hur medicinetiska kommittéer tar beslut till hur politiker tänker när de ska genomföra reformer i samhället.

Bakgrund − Wallenberg Academy Fellows

Programmet som finansieras av Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse har inrättats i nära samarbete med de vetenskapliga akademierna och de svenska universiteten. Universiteten nominerar forskare till programmet, akademierna utvärderar kandidaterna och presenterar de mest lovande forskarna för stiftelsen, som sedan gör det slutliga urvalet. Därefter tar universiteten långsiktigt ansvar för de utvalda forskarnas verksamhet.

Anslaget uppgår till mellan 5 och 9 miljoner kronor per forskare under fem år beroende på ämnesområde. Efter den första periodens slut kommer forskarna att ha möjlighet att söka stöd för ytterligare fem års finansiering.

Foto: Markus Marcetic © Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse/Kungl. Vetenskapsakademien