Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Unga engageras i samtal om demokratin

Publicerad

Ett Gothia Cup för demokratisamtal, så beskriver Urban Strandberg tankesmedjan International Youth Think Tank som presenterades under en presskonferens på Gothia Towers på måndagen.


– Tanken är att överbrygga gapet mellan de unga människor i Europa som vill bidra till en bättre värld och de makthavare som fattar besluten.

Det handlar om en årlig konferens där ungdomar i åldrarna 18–24 år får träffa europeiska makthavare och diskutera de framtidsfrågor de själva anser vara viktigast. Konferensen ska sedan avslutas med ett femton minuter långt anförande om vad konferensdeltagarna kommit fram till.

– Bakgrunden är insikten att vi lever i en tid då grundläggande demokratiska principer inte längre tas för givna, förklarade Urban Strandberg, docent i statsvetenskap och projektledare. Eftersom det på sina håll inte längre är självklart att värna rättsstaten eller att medier, lärosäten och olika kulturyttringar ska vara fria från politisk styrning, är det viktigare än någonsin att människor med olika bakgrunder, unga och gamla, träffas och diskuterar demokratins framtid på ett öppet och kritiskt sätt.

Idéen till tankesmedjan stöds av ledningen vid Göteborgs universitet och en internationell referensgrupp är knuten till projektet. Bland dem finns Dennis Andersson, generalsekreterare för Gothia Cup.

– Under Gothia Cup träffas unga människor för att spela fotboll. Men de verkligt magiska mötena sker inte under matcherna, utan utanför plan, när ungdomarna samlas och pratar med varandra. Att människor möts är det verkligt viktiga, om det sker vid en fotbollsplan eller i en konferenssal är mindre betydelsefullt.

Unga träffar sällan makthavare

Pam Fredman, tidigare rektor vid Göteborgs universitet och ordförande för the International Association of Universities, påpekade att unga människor, som ju är framtidens beslutsfattare, sällan träffar makthavare, och att konferensen är ett sätt att ändra på det.

Cecilia Malmström, EU-kommissionär, berättade om den frustration många känner över den auktoritära utvecklingen i Europa, varpå Rainer Münz, rådgivare vid Europeiska kommissionen, påminde om Greta Thunberg och om hur en enskild person kan skapa engagemang hos en mängd människor.

Lenka Rovná, prorektor vid Karlsuniversitetet i Prag, hoppades att dagens unga aldrig kommer att få uppleva den brist på självrespekt som hennes landsmän kände under Sovjetepoken.

– Det finns mycket som oroar i dagens Europa men också sådant som inger hopp. I söndags demonstrerade exempelvis 250 000 ungdomar i Prag mot Tjeckiens korrupte premiärminister och vid lokalvalet i Istanbul förlorade Erdogan stort.

Ungdomar anklagas ibland för att vilja uppfinna hjulet på nytt, påpekade Urban Strandberg.

– Det där har vi ju redan gjort, svarar vi äldre när ungdomarna kommer med ett förslag. Men kanske behöver demokratin återuppfinnas för vårt förändrade samhälle så att de gamla hjulen börjar snurra igen.

För att sprida information om projektet inom bland annat nätverket Eutopia har International Youth Think Tank fått hjälp av GU:s ledning.

FAKTA
International Youth Think Tank är en ny plattform med syftet att arrangera en årlig konferens för demokratisamtal mellan ungdomar på 18–24 år och europeiska makthavare. Inspirationen kommer bland annat från Gothia Cup, Partille Cup och Side by Side. Idéen till tankesmedjan stöds av ledningen vid Göteborgs universitet.

Den första konferensen arrangeras i november i samband med Kvalitetsmässan på Svenska Mässan. Projektet stöds av Kungl. Vetenskaps- och Vitterhets-Samhället i Göteborg samt av Global Business Gate. Projektets referensgrupp består av Dennis Andersson, Monica Frassoni, Pam Fredman, Jan-Olof Jacke, Allan Larsson, Cecilia Malmström, Rainer Münz, Susan E Owens, Lenka Rovná, Anna Terrón Cusí och Rita Süssmuth. Initiativtagare är Urban Strandberg, docent i statsvetenskap, och EU-kommissionär Cecilia Malmström.