Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Unesco förlänger Ulla Carlssons professur i yttrandefrihet

Publicerad

Ulla CarlssonUlla Carlssons Unesco-professur i yttrandefrihet förlängs efter att hon under två år ”har gjort ett imponerande och omfattande arbete”, enligt FN-organisationens egen utvärdering.
– Det är förstås en ynnest att få vara med om vid min ålder, säger Ulla Carlsson, professor vid institutionen för journalistik, medier och kommunikation (JMG).

Till grund för Unescos beslut att förlänga Ulla Carlssons professur ligger en respektingivande sammanställning över vad hon hittills bidragit med:

  • Ett mer holistiskt perspektiv på viktiga frågor om medier samt ett stärkt samarbete mellan Unesco och forskarvärlden.
  • Två omfattande internationella samarbetsprojekt och en svensk undersökning:
    o Studier av och reflektioner om yttrandefrihet och media i den digitala tidsåldern som presenterades på World Press Freedom Day i Helsingfors 2016.
    o Journalisters säkerhet och frågan om straffrihet, tillsammans med Unesco.
    o En studie av medborgarnas uppfattning om yttrandefrihetens gränser.
  • Ett expertmöte på högsta nivå med kultur- och utbildningsdepartementen om en samlad nationell strategi för medie- och informationskunnighet tillsammans med svenska Unescorådet och Biblioteksföreningen.

Därtill en lång rad föreläsningar, seminarier och konferenser både i Sverige och i resten av världen samt de tre böckerna: Freedom of Expression and Media in Transition, Nordicom 2016, The Assault on Journalism, Nordicom/Unesco2017 och 250 Years of Freedom of Expression, Nordicom/Project Forsskal 2017.

Förlängningen av professuren innebär bland annat att hon kan ägna sig åt frågeställningar om journalistik i krig och konflikter samt mediebistånd.

Knyta ihop säcken

– Professuren har gett mig möjlighet att, efter många år som direktör för Nordicom, åter helhjärtat kunna ägna mig åt de frågor som en gång gjorde att jag stannade inom universitetet. Det blir lite som att knyta ihop säcken, konstaterar Ulla Carlsson.

Det var på 1970-talet som hon satt på Unesco i Paris och började skriva på sin doktorsavhandling. Hon skrev om en ny internationell informations- och kommunikationsordning, som en följd av kravet på en ny ekonomisk världsordning. Då var kommunikationssatelliterna en knäckfråga, idag är det internet. De grundläggande frågorna är dock de samma utifrån ett mänskliga rättighetsperspektiv.

– Utvecklingen har ju varit fantastisk, med internet som har förändrat oerhört mycket med en enorm potential vad gäller möjligheten att kommunicera med varandra utan gränser. Med med nya teknologier uppstår också problem, inte minst vad gäller innebörden av yttrandefrihet.

– Och fortfarande saknar hälften av jordens befolkning tillgång till internet, på grund av fattigdom, brist på elektricitet och konflikter, säger hon. Vi glömmer ofta att det inte är en självklarhet, liksom att 670 miljoner barn inte går i skolan. Därför är det så viktigt att vi har globalt samarbete för att nå resultat och hitta gemensamma lösningar.

Allas röster måste höras

Ulla Carlsson har representerat Sverige som expert för medie- och kommunikationsfrågor vid Unescos generalkonferenser sedan 1997. Just nu förbereder hon Sveriges bidrag till höstens generalkonferens i Paris.

– Det handlar i hög grad om yttrandefrihet och journalisters säkerhet utifrån de globala målen och Agenda 2030 – något som vi pratar alldeles för sällan om här hemma i Sverige, förklarar hon.

– Jag har varit på 20 sådana generalkonferenser genom åren. Det är intressant hur jag som forskare med mina kunskaper kan vara med och påverka och bidra till förhoppningsvis bättre beslut i denna digitaliseringens tid med bl a ”fake news”. Att det internationella perspektivet och Agenda 2030 inte fått mer genomslag i Sverige är en besvikelse. FN och dess organisationer får ofta kritik, men det globala samtalet måste fortsätta. FN blir ju aldrig starkare än sina medlemsstater och allas röster måste höras.

Relaterade länkar

 TEXT: Cajsa Malmström
FOTO: Niklas Sagrén