Hoppa till huvudinnehåll
Bild
Göteborgs universitet, Vasaparken
Foto: Johan Wingborg
Länkstig

Undervisning både digitalt och på campus till hösten

Publicerad

Trots att regeringen dragit tillbaka rekommendationen om distansundervisning kommer återgången till campus att vara begränsad till hösten. Detta eftersom andra rekommendationer för att bidra till minskad smittspridning av covid-19 fortfarande gäller.

Den 17 mars rekommenderade regeringen att undervisning, från gymnasiet till högskolan, skulle ske på distans. För en vecka sedan drog regeringen tillbaka rekommendationen. Men det innebär alltså inte en återgång till läget som gällde innan pandemin. Precis som andra arbetsplatser ska Göteborgs universitet bidra till minskad smittspridning i samhället genom att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

– Höstterminen kommer därför att kräva blandade undervisningsformer, det vill säga en kombination av undervisning på campus och digital undervisning. För resor gäller även framgent Folkhälsomyndighetens och Utrikesdepartementets riktlinjer och rekommendationer. Och fram tills vi meddelar annat fortsätter vi också med tillfälligt hemarbete, att hålla avstånd och att undvika trängsel i våra lokaler, säger rektor Eva Wiberg.

Nytt inriktningsbeslut – begränsad och anpassad återgång till campusundervisning

I mitten av maj beslutade rektor om ett inriktningsbeslut för höstterminen 2020. Med anledning av förra veckans regeringsbesked fattade rektor torsdagen den 4 juni ett reviderat inriktningsbeslut som möjliggör en begränsad och anpassad återgång till undervisning på campus.

– Beskedet från regeringen innebär i praktiken inte så många förändringar för oss, utan stora delar av det första inriktningsbeslutet gäller fortfarande. Den största skillnaden är att kravet på distans lyfts och därför måste verksamheten nu noga gå igenom vilka grupper som ska prioriteras för att få vistas på campus, säger Eva Wiberg.

Prioriterade verksamheter för anpassad återgång

De verksamheter och studenter som ska prioriteras för att ges möjlighet till utbildning på plats är introducerande moment för studenter som startar sin utbildning, studenter som genomför avslutande läsår, internationella studenter som är på plats i Sverige, examinationer som inte är möjliga att genomföra digitalt, undervisningsmoment med estetiska, praktiska och laborativa inslag, fältstudier samt verksamhetsförlagd utbildning.

– Vi är ett stort lärosäte och det kommer att se olika ut för olika studenter beroende på vad och var de studerar. Fakulteter och institutioner kommer att planera så att de allmänna rekommendationerna kan följas, vilket innebär att graden av campusundervisning kommer att skilja sig åt. Planeringen pågår, och alla studenter kommer att få information av sin utbildning, säger Eva Wiberg.

Internationella program och kurser för internationella studenter samt kurser för inkommande utbytesstudenter planeras under hösten att ges på campus med inslag av digitala moment. För internationella studenter som på grund av reserestriktioner i sina hemländer inte har möjlighet att resa till Sverige ges digital undervisning.

– Jag vet att höstterminsstarten kommer vara annorlunda än vad många förväntat sig, särskilt för alla nya studenter. Vi ska göra vårt yttersta för att alla ska känna sig välkomna till Göteborgs universitet, oavsett om de startar sina studier digitalt eller på campus, säger Eva Wiberg.

Medarbetare inleder hösten med tillfälligt hemarbete

Som tidigare meddelats ska universitetets medarbetare, där det är möjligt, fortsätta med tillfälligt hemarbete. De medarbetare som behövs för den anpassade återgången till campusbaserad utbildning bör prioriteras för arbete i universitetets lokaler.

Logistisk utmaning

Det begränsade och anpassade återgången till campus kommer att kräva stora samordningsinsatser och är en logistisk utmaning. Alla aktiviteter som innebär fysisk närvaro måste samordnas till exempel inom och mellan fakulteter och institutioner och med universitetsbiblioteket så att det inte blir för många människor på en och samma plats.

– Som jag sagt tidigare kräver pandemin en stor flexibilitet av oss, och vi kan snabbt behöva hantera nya förutsättningar. Men det finns inget alternativ, och precis som utbildningsminister Matilda Ernkrans tror jag att vi tillsammans klarar detta, säger Eva Wiberg.

Vidare läsning