Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Undersöker relationen mellan lärande och IT

Publicerad

Utbildningsvetenskapliga fakulteten har antagit Annika Lantz-Andersson, verksam vid institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande, som docent i pedagogik.

Hennes forskningsintresse handlar om vad införandet av IT betyder för lärande och undervisning och hur digital teknik och kommunikation online samspelar med hur vi lär. Utgångspunkten är att digitaliseringen och tillgången till information förändrar villkoren för skola och utbildning samt i förlängningen vår kunskapssyn.
Annika Lantz Andersson disputerade i pedagogik vid Göteborgs universitet 2009, med avhandlingen Framing in Educational Practices. Learning Activity, Digital Technology and the Logic of Situated Action, som syftade till att studera vad användningen av digital teknologi i undervisningsaktiviteter betyder för elevers lärande.

Samhällets medieekologi

Efter avhandlingen har Annika Lantz Andersson deltagit i flera forskningsprojekt som fokuserar på att belysa konsekvenserna av de pågående förändringar som det globaliserade samhällets medieekologi innebär, vilket inkluderar en omfattande tillgång till digitala miljöer för lärande, socialisation och kommunikation.

Arenor för språklärande

I ett annat Wallenbergfinansierat projekt som Annika Lantz Andersson deltagit i studerades sociala medier som arenor för språklärande (Linguascapes). I det senaste forskningsprojektet (FEM), som finansieras av Vetenskapsrådet, studeras de växande rörelserna av lärarinitierade, internetbaserade diskussioner kring IT och skolutveckling som till stor del sker på sociala medier där lärare ägnar sig åt pedagogisk IT-utveckling utanför traditionella fortbildningsstrukturer.

Annika Lantz-Andersson är verksam vid den starka och av Vetenskapsrådet finansierade forskningsmiljön LinCS, Lärande, interaktion och medierad kommunikation i det moderna samhället, vid institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande.
För mer information, kontakta Annika Lantz-Andersson annika.lantz-andersson@ped.gu.se, 031-786 2275, 0766-182275