Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Undersöker pedagogiska redskap för barns välbefinnande

Publicerad

Utbildningsvetenskapliga fakulteten har antagit Agneta Simeonsdotter Svensson, verksam vid institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande, som docent i pedagogik.

Agneta Simeonsdotter Svensson disputerade i pedagogik vid Göteborgs universitet 2009, med avhandlingen Den pedagogiska samlingen i förskoleklassen. Barns olika sätt att erfara och hantera svårigheter.

Balansgång mellan lek och lärande

I avhandlingen studerade hon barns olika sätt att erfara och hantera svårigheter under den pedagogiska samlingen i förskoleklassen. Hon videoobserverade barn och lärare i 15 förskoleklasser och intervjuade 115 sexåringar. Studien visade på den svåra balansgången mellan lek och lärande i förskoleklassens pedagogiska verksamhet och även på vikten av att läraren förmår att se ur sexåringens perspektiv för att undvika att barnets lärande blir onödigt svårt eller att intresset för lärande kanske inte alls väcks.

Efter avhandlingen har Agneta Simeonsdotter Svensson i sin forskning främst fokuserat på tvärvetenskaplig samverkan med forskare inom omvårdnad, medicin och etologi. Hon har bidragit till att fördjupa och bredda kunskapen om barns lärande i olika sammanhang – barn med kronisk sjukdom och deras lärande om sig själva om känslor och välbefinnande; barns empatiska förmåga och relation till sällskapsdjur; barns delaktighet och lärande i samlingen.

Webbaserat personcenterat program

Bland forskningsprojekten kan nämnas det pågående longitudinella projektet om utveckling av ett webbaserat personcentrerat program till stöd för barn i förskoleåldern med kronisk sjukdom. Det vänder sig till barn mellan 3 och 6 år med en uppföljning in i grundskolan för att kunna utvärdera effekten av det webbaserade personcentrerade programmet över en längre tid. Syftet är att utveckla och testa modellen genom att studera lärandet om den egna kroppen, känslor, relationer och rätt till integritet. Målet är att stärka hälsa och välbefinnande genom insikt om egna resurser, ansvar och självkänsla.

För mer information, kontakta Agneta Simeonsdotter Svensson, agneta.simeonsdotter@ped.gu.se, 031-7862045