Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Undersöker jämställdheten i akademin

Publicerad

Utbildningsvetenskapliga fakulteten har antagit Petra Angervall, verksam vid institutionen för pedagogik och specialpedagogik, som docent i pedagogik.

Petra Angervall disputerade i pedagogik vid Göteborgs universitet 2005, med avhandlingen Jämställdhetsarbetets pedagogik. Dilemman och paradoxer i arbetet med jämställdhet på ett företag och ett universitet.

Kvinnor och män positionerar sig

Efter avhandlingen har hon i sin forskning undersökt jämställdhetsaspekter i den akademiska världen, men också kvinnors och mäns karriärvägar, hur kvinnor och män positionerar sig i akademin och med vilka konsekvenser.

Petra Angervall har under flera år arbetat i det av Vetenskapsrådet finansierade forskningsprojektet Kön och karriär inom akademin - En studie inom det utbildningsvetenskapliga fältet. Forskarkarriärer, möjligheter och hinder för karriärer inom akademin studerades där utifrån drygt 100 intervjuer med doktorander och juniora forskare på utbildningsvetenskapliga institutioner vid sex lärosäten.

De utvalda, de ansvarstagande, de hemlösa

Av analysen framgår bland annat att juniora forskares akademiska positioner bestäms tidigt och att de är sammankopplade med institutionernas genusstruktur, olika former av kapital samt med de etablerade forskarnas nätverk som doktoranden knyts till. Tre positioner utkristalliseras i analysen: de utvalda – ofta män; de ansvarstagande – ofta kvinnor; och de hemlösa – som formas i relation till rådande institutionell diskurs och miljö. De utvalda rekryteras till forskning och framgång medan de ansvarstagande rekryteras till institutionstjänstgöring och undervisning.

Petra Angervall är verksam vid forskningsmiljön PAGE, Power and Agency in Education. Hon är också aktiv i Centrum för genusforskning på Göteborgs Universitet.

För mer information, kontakta Petra Angervall, petra.angervall@ped.gu.se, 031-7862472