Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Ulrika Wolff får årets Ingvar Lundberg-pris

Publicerad

Ulrika Wolff, professor vid institutionen för pedagogik och specialpedagogik, får priset för sin mångsidiga forskning kring läs- och skrivutveckling hos barn med läs- och skrivsvårigheter.

Hennes forskning rör framför allt dyslexi och läs- och skrivsvårigheter, läsning och kognitiva förmågor relaterade till läsning. Forskningen påvisar betydelsen av att bryta den onda cirkeln så tidigt som möjligt eftersom de som har lässvårigheter i lågstadiet ofta även har det när de går ut grundskolan.

Juryns motivering:
Ulrika Wolff tilldelas Ingvar Lundberg-priset 2019 för att hon utifrån en bred förståelse av läsningens alla delar, skarpsynt och uthålligt, undersöker vilka metoder som bäst gynnar elevers läs- och skrivutveckling. Hon har i sin forskning utvecklat diagnostiska verktyg och prövat effekten av olika pedagogiska insatser. Hon har också visat att intensivläsning, med fokus på både fonologi och förståelse, ger eleven chans att uppleva och se sina egna framsteg. Ulrika Wolff står för en vetenskapligt grundad helhetssyn på läsning som är ägnad att vägleda och inspirera lärare, helt i Ingvar Lundbergs anda.

Förutsäga tidig läsning

– Jag är glad och mycket hedrad för priset. Ingvar Lundberg var Sveriges och Nordens främste forskare inom just läs- och skrivutveckling och dyslexi. Det gör priset extra hedrande, säger Ulrika Wolff.

För närvarande arbetar hon med en longitudinell studie med stöd av Vetenskapsrådet, där man följer barn från fyra års ålder upp i skolan. Det handlar om att mäta språkliga och icke-språkliga kognitiva förmågor och hur dessa kan förutsäga den tidiga läsningen. Kopplat till det görs en preventionsstudie med tidig träning av fonologisk förmåga bland fyraåriga barn.

Tvärvetenskapligt arbete

Dessutom ingår Ulrika Wolff i nätverket AMBLE (Arena for Mind, Brain, Learning and Environment) vid Göteborgs universitet ihop med kollegor från Sahlgrenska akademin, psykologiska institutionen och Nationellt centrum för matematik. Inom ramen för det tvärvetenskapliga arbetet genomförs bland annat en interventionsstudier vad gäller vokabulär i årskurs 3.

Ingvar Lundberg-priset instiftades 2014. Det tilldelas en person som har gjort avgörande insatser för att främja läs- och skrivinlärning. Priset är uppkallat efter Ingvar Lundberg (1934-2012), professor i psykologi vid Göteborgs universitet. Priset är på 100.000 kronor och delas ut av Stiftelsen Natur & Kultur.
Prisutdelningen sker på Natur & Kulturs läs- och skrivkonferens i Stockholm 29 mars.

För mer information, kontakta:
Ulrika Wolff, ulrika.wolff@ped.gu.se, telefon: 0705-550919