Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Ulla Carlsson mycket hedrad över årets Monismanienpris i en tid då fria ordet hotas

– Att bidra till att beslut fattas på vetenskaplig grund är en av drivkrafterna – och utmaningarna – som forskare.

Det säger UNESCO-professor Ulla Carlsson, hedrad över att av Göteborgs nation i Uppsala tilldelas årets Monismanienpris.

Ulla CarlssonUlla Carlsson tilldelas 2019 års Monismanienpris för sitt omfattande arbete ”att förstå och förmedla mediernas förhållande till demokrati, yttrandefrihet samt mänskliga fri- och rättigheter”.

Priset delas ut till organisationer och personer som gjort stora insatser för försvar av åsiktsfrihet. Bland tidigare mottagare märks Alva Myrdal, International Pen Club, Charta 77, Desmond Tutu, Yasar Kemal, John Pilger, Emily Lau, Reportrar utan gränser och Raif Badawi.

Forskningsresultat ska användas

– Jag är självklart mycket hedrad att få ett pris som detta, särskilt i den osäkra tid vi har då det fria ordet verkligen är hotat, säger Ulla Carlsson som sedan 2015 är UNESCO-professor i yttrandefrihet, placerad vid institutionen för journalistik, medier och kommunikation (JMG), Göteborgs universitet.

I ett halvt sekel har hon engagerat sig i och arbetat med informations- och mediefrågor och dess betydelse för demokrati och mänskliga rättigheter – inte minst i arbetet som föreståndare för Nordicom under många år.

Som forskare har hon drivits av övertygelsen om att viktiga beslut i samhället ska fattas på vetenskaplig grund.

– Forskare har en utmaning i att inte enbart förklara samhällsfenomen, utan också att kommunicera med såväl politiken som praktiken så att våra forskningsresultat kommer till användning, säger hon.

Utan att förlora integriteten

För henne har det ofta handlat om att bidra till utredningar, utvärderingar och debatter om demokrati, mänskliga rättigheter, yttrandefrihet och mediernas roll i relation till dessa grundläggande värden.

– Jag har försökt arbeta så under mitt snart halva sekel långa yrkesliv – förhoppningsvis utan att ha förlorat forskarens integritet, säger hon och fortsätter:

– Det är högtidliga ord som följer med Monismanienpriset: att genom mitt arbete verka för åsiktsfrihetens principer. Även om det alltid är svårt att se sitt eget arbete i ljuset av andras bedömning, är det nu att kunna glädjas och sedan fortsätta på inslagen väg.

Idag är hon främst inriktad på nödvändigheten av ökad medie- och informationskunnighet (MIK) för utvecklingen av demokrati och bidrar med sin kunskap som sakkunnig både nationellt och internationellt.

Årets pris om 150 000 kronor delas ut av Göteborgs nation den 30 november i Uppsala.

Nyligen mottog Ulla Carlsson även det svenska UNESCO-priset 2019.

Om Monismanienpriset

Monismanienpriset finansieras av Kenne Fants stiftelse för det fria ordet, grundad 1975 till minne av Torgny Segerstedt.

Läs mer

  • om Mosmanienpriset på Göteborgs Nations webbplats
  • om Svenska Unescorådets pris till Ulla Carlsson på JMG:s webbplats
  • om Ulla Carlssons kunskapsöversikt till svenska regeringen Medie- och informationskunnighet i den digitala tidsåldern. En demokratifråga. Kartläggning, analyser, refektioner (Nordicom, 2018) på Nordicoms webbplats
  • om Ulla Carlssons senaste bok Understanding Media and Information Literacy in the Digital Age. A question of Democracy (JMG, 2019) på JMG:s webbplats

Kontakt:

Ulla Carlsson, tel 031-786 1219, e-post: ulla.carlsson@gu.se

Foto: Hillevi Nagel