Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Tvärvetenskapligt projekt om röstidentifikation

Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori deltar i ett projektsamarbete med institutionen för psykologi i Göteborg, institutionen för psykologi i Lund och SOL-centrum i Lund. Det övergripande temat för projektet är röstidentifiering med inriktning mot rättsliga tillämpningar.

Alla de institutioner som ingår i samarbetet bedriver redan forskning inom områdena rättsfonetik och rättspsykologi. Förutom ren grundforskning är gruppernas medlemmar också verksamma med utredningar för polisen och rättsväsendet och förekommer även som expertvittnen vid rättegångar.

För att få medel att ytterligare fördjupa samarbetet sökte gruppen medel ur den utlysning av stimulansmedel för samverkan mellan Lunds och Göteborgs universitet som utlystes 15 december 2009. Denna ansökan blev framgångsrik. Slutmålet för den del av samarbetet som stimulansmedlen är avsedda för är att utarbeta en gemensam projektansökan som kan skickas in vid ansökningsomgången 2011.