Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Två nya läroböcker om personcentrerad vård i vår

Publicerad

GPCCs centrumföreståndare Inger Ekman arbetar just nu med två nya läroböcker om personcentrerad vård, som ska publiceras under 2017. Båda böckerna har ett starkt patientperspektiv och patient- och närståenderepresentanter från GPCCs personråd är medförfattare.

Personcentrering ur patient- och anhörigperspektiv – Rapport från verkligheten är en bok som bygger på två personers erfarenheter och upplevelser av hälso- och sjukvården från två olika sammanhang. Deras skildringar lämnar ingen läsare oberörd. Vårdpersonal samt professor Inger Ekman analyserar och kommenterar deras berättelser ur ett forskar- och professionsperspektiv och ger boken en teoretisk förankring i personfilosofi och personcentrerad vård.

Boken, som planeras ges ut efter sommaren, har redan fått stor uppmärksamhet i media. Läs mer och hitta länkar här.

Vägen till patientens värld och personcentrerad vård - att lyssna och förstå är en bok om den svåra, och lätta, konsten att lyssna på och förstå en annan människa. Boken beskriver problematiken med att hälso- och sjukvården alltför ofta inte är personcentrerad trots patienternas behov att bli lyssnade på och förstådda som människa. Boken består av två delar, en inledande teoretisk del och en del med praktiska exempel.

Frågeställningar som boken försöker ge svar på är vad det innebär att förstå, hur man vet att man förstått en annan människa och om det går att veta det. Frågorna behandlas även ur ett "jagperspektiv", hur "jag" vet att jag har blivit förstådd och vad som tyder på detta. Och hur känner man sig när man upplever sig vara förstådd eller när man inte upplever sig vara det? Boken problematiserar även myten att man alltid vet bäst om sig själv.

I bokens andra del beskriver olika forskare hur man omvandlar den teoretiska kunskapen och resonemanget till handlingar och samtal i hälso- och sjukvårdens vardag inom olika sammanhang. Sammanhangen är både akutvård, vård av personer med demenssjukdom, vård av personer som lider av kroniska sjukdomar och psykiatrisk vård. Bokens huvudredaktörer och flertalet författare är forskare men boken ger även röst åt patienter och anhöriga, då två kapitel är skrivna av dem.

Läs mer om boken här.

Läs ett smakprov ur boken här.