Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Två av institutionens forskningsprojekt beviljas medel från Vetenskapsrådet

Publicerad

Vetenskapsrådet är Sveriges största statliga forskningsfinansiär och ger stöd till forskning av högsta vetenskapliga kvalitet inom alla vetenskapsområden. Vi gratulerar nu professor Inger Ekman och professor Per-Arne Svensson vid Institutionen för vårdvetenskap och hälsa till sammanlagt 2,4 miljoner kronor vardera för projekt om personcentrerat digitalt stöd för äldre, sköra personer (IHOPe) och om långtidseffekter av fetmakirurgi.

Projektet IHOPe  som leds av Inger Ekman är en randomiserad, kontrollerad studie som syftar till att utvärdera och beskriva en personcentrerad e-hälsaintervention via telefon och en digital plattform för äldre sköra personer och deras personliga hälsoteam. Förhoppningen är att i ett tidigt skede kunna motverka konsekvenserna av den skörhet som följer med åldrande. Specifikt förväntas projektet visa att interventionen kan förhindra inläggningar på sjukhus,bibehållen aktivitetsnivå, tilltro till egen förmåga samt vara kostnadseffektiv jämfört med kontrollgruppen. Resultaten förväntas även bidra till ökad kunskap om äldre personers faktiska möjligheter till delaktighet i vård och omsorg.

Per-Arne Svenssons forskning handlar om att undersöka hur fetmaoperationer påverkar vardagslivet för personer med kraftig övervikt. Denna forskning kommer att genomföras i Swedish Obese Subjects (SOS) studien som är en studie med mer än 4000 deltagare och över 20 års uppföljningstid.