Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Tre rektorskandidater vidare till hörandeförsamlingen

Publicerad

Det blir tre kandidater som går vidare till nästa steg i rekryteringen av ny rektor till Göteborgs universitet. Det beslutade universitetstyrelsen vid sitt möte idag, tisdag 29 november.

De tre slutkandidater som styrelsen nu tagit beslut om är Eva Wiberg, prorektor vid Lunds universitet, Peter Aronsson, prorektor vid Linnéuniversitetet och Ole Petter Ottersen, rektor vid Oslo universitet.

– De är alla tre mycket högt kvalificerade rektorskandidater med erfarenhet av att leda stora akademiska organisationer, säger universitetsstyrelsens ordförande Cecilia Schelin Seidegård.

Av ursprungligen 16 intressenter till rektorstjänsten gick nio vidare till intervjuer som resulterade i tre slutkandidater. Det är dessa som universitetsstyrelsen nu har beslutat ska gå vidare till presentation och utfrågning i den för ändamålet inrättade hörandeförsamlingen. Alla tre kandidater kommer att vara närvarande när hörandeförsamlingen träffas den 15 december.

Här följer en kort presentation av de tre slutkandidaterna.

Eva Wiberg är prorektor och ställföreträdande rektor vid Lunds universitet med ansvar för utbildningsfrågor, kvalitetsarbete och internationalisering. Hon är professor i italienska och disputerade i Lund 1997 på tvåspråkighet hos svensk-italienska barn. Eva Wiberg har stor internationell erfarenhet och har bland annat varit generaldirektör för det globala samarbetsorganet Universitas 21. Hon är uppvuxen i Italien och har varit sjukampare på elitnivå.

Peter Aronsson är prorektor vid Linnéuniversitetet med ansvar för samverkan och utveckling av universitetets forskningsstrategi. Han är professor i historia och disputerade i detta ämne i Lund 1992. Hans forskningsområden är bland annat demokrati och samhälle samt kulturarv och regional utveckling. Peter Aronsson har erfarenhet av stora nationella och internationella forskningsprojekt. Under 1990-talet var han aktiv i arbetet med att förvandla Växjö högskola till universitet. Peter Aronsson är smålänning med familjerötter i småföretagarbranschen.

Ole Petter Ottersen är rektor vid Oslo universitet sedan 2009. Han är professor i medicin och disputerade i Oslo 1982. Ole Petter Ottersen har drivit många stora nationella och internationella forskningsprojekt. Han har även haft ett flertal internationella förtroendeuppdrag, exempelvis medverkat som sakkunnig i ett flertal universitetsutvärderingar. Ole Petter Ottersen har två hedersdoktorat, vid universitetet i Kuopio i Finland respektive Doctor École normale supérieure i franska Lyon. Han är intresserad av konst och älskar att springa både i skog och på fjället.

Hörandeförsamlingen är rådgivande till universitetsstyrelsen som slutligen avgör vilken av slutkandidaterna som ska föreslås till regeringen. Universitetsstyrelsen beslutar vid sitt möte den 10 januari 2017 om den kandidat som man avser att föreslå till regeringen som formellt beslutar om rektor. Den nya rektorn tillträder 1 juli.