Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Torsten Söderbergs Stiftelse stödjer Handelshögskolan med 10,3 miljoner kronor

Publicerad

Projekt om konkurrens i dagligvaruhandeln, mötet mellan konst och företagande och utvecklingen av Centre for International Business Studies - det är några exempel på projekt på Handelshögskolan som Torsten Söderbergs stiftelse stödjer. I sin anslagsgivning för 2013 stöttar stiftelsen totalt sju olika projekt vid Handelshögskolan med sammanlagt 10,3 miljoner kronor.Ett av de projekt som fått forskningsmedel från Torsten Söderbergs Stiftelse är ”Karteller och handelspolitik: internationella avtal, utländska företag och liberaliseringen av handeln i Sverige under efterkrigstiden”, där pengarna används för att finansiera en forskartjänst på deltid under två år.

- I projektet undersöks karteller i svenskt näringsliv under efterkrigstiden fram till 1992 och deras internationella avtal, samt hur de internationella kartellavtalen påverkades av handelspolitiska avtal i en period av ökande frihandel, säger professor Susanna Fellman vid Institutionen för ekonomi och samhälle, ansvarig för projektet.

Fil dr Florin Maican på Institutionen för nationalekonomi med statistik är ansvarig för ett annat av de projekt som fått forskningsmedel; ”Konkurrens i dagligvaruhandeln”. Det som utmärker projektet är att man använder sig av dynamiska modeller baserade på ekonomisk teori i kombination med nyutvecklade statistiska metoder för att analysera strategisk interaktion mellan företag där hänsyn tas till att butiker skiljer sig åt i storlek, lokalisering och servicenivå.

- Ett viktigt bidrag med projektet är att vi simulerar utvecklingen av dagligvarumarknaden till följd av ett antal hypotetiska förändringar såsom en mer liberal reglering av nyetableringar och ett ändrat antal butiksformat. På så sätt kan vi upptäcka möjliga framtida scenarios, säger Florin Maican.

De sju projekt på Handelshögskolan som tilldelats medel av Torsten Söderbergs stiftelse:
• Professor Claes G Alvstam tilldelas 4 500 000 kr för att utveckla Centre for International Business Studies
• Professor Susanna Fellman tilldelas 1 058 750 kr för projektet Karteller och handelspolitik: internationella avtal, utländska företag och liberalisering
• Professor Susanna Fellman tilldelas 815 000 kr för projektet Handelshusens roll på kreditmarknaden i Göteborg under 1800-talet
• Filosofie doktor Florin Maican tilldelas 1 100 000 kr för projektet Konkurrens i dagligvaruhandeln
• Professor Ulla Johansson Sköldberg till delas 909 000 kr för projektet Mötet mellan konst och företagande: en närstudie av projekt i VG-regionen.
• Professor Dennis Töllborg tilldelas 400 000 kr för rättsvetenskapliga studier.
• Handelshögskolan tilldelas 1 500 000 kr för en donationsprofessur i Business History 2012


För mer information, kontakta
Johanna Haglund-Flemström
Kommunikatör, Handelshögskolan
Tel 031 786 5477, 0733-687520, johanna.flemstrom@handels.gu.se