Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Tillit i vården - ett mångfasetterat ämne

GPCCs panel med publik på seminariet

Tillit i vården var ämnet på GPCCs seminarium på årets Vetenskapsfestival. En panel bestående av forskare och patientrepresentanter gav olika exempel och diskuterade ämnet med en intresserad publik.

Då ”Tillit” var temat för årets Vetenskapsfestival passade ”Tillit i vården” perfekt som ämne för ett seminarium skapat av Centrum för personcentrerad vård - GPCC. Seminariet, vars fullständiga titel var ”Vågar du känna tillit i vården?”, samskapades under våren av medlemmar från GPCCs personråd för patienter och närstående, samt två av centrats forskare. Inbjuden medverkande forskare och moderator var Susanne Rosberg, forskare vid Sektionen för Hälsa och Rehabilitering, Avdelningen för Fysioterapi vid Sahlgrenska Akademin.

Övriga medverkade i panelen var Mia Berg, Hans-Inge Persson och Björn Störtebecker, från GPCCs personråd, samt Helena Dahlberg och Ida Björkman, GPCC-forskare. Under en timme tog de medverkande upp varsitt kort exempel på temat tillit i vården, som sedan diskuterades med panelen och publiken, som deltog mycket aktivt och bidrog till en väldigt bra dialog. Personrådsrepresentanterna tog upp exempel på vårdmöten och erfarenheter där de upplevt tillit eller brist på tillit. Forskarna tog upp aspekter på temat utifrån sin egen forskning.

I slutändan kunde man konstatera att tillit i vården är ett väldigt komplext och mångfasetterat ämne. Exemplen som togs upp var allt från tillit/brist på tillit i enstaka vårdmöten eller vårdepisoder; tillit till vården som ”system/maskineri”, både som anställd och patient, speciellt när saker går fel och man till och med blir skadad av vården; tillit till den egna kroppen när man är utsatt för ett eller flera sjukdomstillstånd.