Länkstig

Till minne: Claudia Fahlke

Publicerad

Professor Claudia Fahlke har efter en längre tids sjukdom lämnat oss. Claudias värme och uthålliga vilja att utveckla sina och andras idéer var hennes signum och det tomrum hon lämnar efter sig är stort. Torsdagen den 23 juli flaggar institutionen på halv stång med anledning av Claudia Fahlkes begravning.

Bild
Claudia Fahlke, professor
Professor Claudia Fahlke
Foto: Johan Wingborg

Claudia Fahlke disputerade 1994 på en avhandling om alkohol och stresshormoner. Hon blev legitimerad psykolog 2005 och 2006 blev hon den första kvinnliga professorn i psykologi vid Göteborgs universitet. År 2015 erhöll hon en professur i hälsopsykologi vid Göteborgs universitet.

Claudia står bakom forskargruppen Addiction Psychology: Clinical and Experimental Research (APEC) som är den nationellt största forskargruppen inom beroendepsykologi. Under sin karriär har Claudia haft en stark tvärvetenskaplig profil och hennes oförtröttliga samverkan med övriga aktörer inom beroendeområdet är väl erkänd både inom och utanför akademin.

Under åren 2013-2019 var Claudia föreståndare för centrumbildningen, Centrum för utbildning och forskning kring riskbruk, missbruk och beroende (CERA). Centrumbildningen arbetar för att långsiktigt stärka och utveckla forskning och utbildning inom ANDTS-området (Alkohol, Narkotika, Dopning, Tobak, Spel) i nära samverkan med externa samhällsaktörer som till exempel Länsstyrelsen, Kriminalvården, Socialtjänsten och Hälso- och sjukvården. Genom åren har CERA haft flera nationella uppdrag, till exempel sakkunnig vid statliga utredningar rörande ANDTS-frågor (Socialdepartementet, Socialstyrelsen, Sveriges Kommuner och Landsting). I samverkan med Systembolaget har CERA arrangerat konferenser för allmänheten och tillsammans IOGT-NTO har CERA medverkat i rapportserien Alkoholen och samhället. År 2014 fick Claudia ta emot Göteborgs universitets samverkanspris för CERAs arbete.

Universitetet har tre kärnverksamheter, Forskning, Utbildning och Samverkan, och Claudia utmärkte sig som en person som med lika stort engagemang och höga kvalitet starkt bidrog inom alla dessa tre områden. Något som i minst lika stor utsträckning utmärkte Claudia var hennes förmåga att inspirera och uppmuntra kollegor och doktorander. Claudias värme och uthålliga vilja att utveckla sina och andras idéer var hennes signum och det tomrum hon lämnar efter sig är stort.

Kristina Berglund, föreståndare för CERA
Kerstin Falkman, prefekt, psykologiska institutionen

 

Mer:

DN 200714: Till minne: Claudia Fahlke
Psykologtidningen 200714: Minnesord: Professor Claudia Fahlke