Länkstig

Till dig som påbörjat studier vid Yrkeslärarprogrammet före HT2021

I slutet av 2020 beslutade regeringen om nya examensmål för bland annat Yrkeslärarutbildningen (SFS 2020:766). Med anledning av det har Utbildningsvetenskapliga fakulteten fastställt en ny utbildningsplan för Yrkeslärarprogrammet (L1YRL), vilken träder i kraft höstterminen 2021. Utbildningsplanen innehåller nya och reviderade examensmål, vilket påverkar möjligheten att erhålla examen enligt tidigare utbildningsplaner.

För att säkerställa att lärare har nödvändig kompetens för att möta behov av kunskap inom områdena neuropsykiatriska svårigheter och sex och samlevnad reglerades examensmålen i flera lärarutbildningar 2020 av regeringen. Inom Yrkeslärarutbildningen innebär denna förändring en revidering av tidigare examensmål som behandlat specialpedagogik samt ett utökat examensmål vilket behandlar sex och samlevnad. En effekt av denna förändring är att möjligheten att avlägga examen enligt tidigare examensmål begränsas till utgången av juni 2025. Du kan läsa mer om de nya examensmålen på Regeringskansliets hemsida.

”Ökad kompetens om neuropsykiatriska svårigheter och sex och samlevnad i lärarutbildningarna” – Regeringskansliet

För att möta dessa nya krav har programledningen tillsammans med lärarna vid Yrkeslärarprogrammet vid Göteborgs universitet gjort en översyn av programmets innehåll på såväl övergripande- som kursnivå. Resultatet blev en förändring av såväl utbildningsplan som två av programmets kurser: LYK50G Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap för yrkeslärare och LYK60G Specialpedagogik för yrkeslärare. Då dessa förändringar påverkar tidigare studenters möjlighet att avlägga examen har även en Avvecklingsplan utarbetats.

Studenter som påbörjat studier hos oss enligt äldre utbildningsplan uppmuntras att omgående kontakta vår studievägledning, för att planera för slutförande av studier enligt äldre studiegång. Du kan även själv läsa på om vägar till slutförande av studier på Mina studier Yrkeslärarprogrammet i Studentportal.

Utbildningsplan L1YRL

Avvecklingsplan

Samlad information om Utbildningsplaner och studiegångar i Studentportalen

 

Kontaktuppgifter

E-post: stvl.yrk@ped.gu.se

Telefon: 031-786 2049
Telefontid: tisdagar, torsdagar kl. 10-11, samt onsdagar kl. 13-14.