Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

"The State of Science in Patient Education and Learning"

Publicerad

Konferensen arrangeras av Göteborgs universitet Centrum för Person-Centrerad vård (GPCC) och Institutionen för vårdvetenskap och hälsa, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet.

I denna konferens belyses delar av kunskapsområdet patient-undervisning och lärande.
Tre aktuella teman behandlas av inbjudna forskare.

Målsättningen är att presentationerna ska resultera i vetenskapliga publikationer. Patientundervisning och lärande är kunskapsområden i stark utveckling.
I det alltmer informationstäta samhället ställs ökade krav på såväl patient som professionell.
Det finns därför behov av att sätta fokus på kunskapsläget som grund både för en evidensbaserad vård och fortsatt forskning.

Konferensen kommer att hållas på engelska.
 

För mer information samt anmälan, klicka här.