Hoppa till huvudinnehåll
Bild
Fyra studenter står utanför Pedagogen
Foto: Natalie Greppi
Länkstig

Tempot i byggandet av studentbostäder måste öka

Publicerad

Vad kan vi tillsammans göra för att sätta fart på byggandet av studentbostäder? Det var frågan på en workshop som Göteborgs universitet, Chalmers och Göteborgs Förenade Studentkårer arrangerade den 6 maj. Mer mark att bygga på – helst öronmärkt för studentbostäder – visade sig snabbt vara en central fråga. Ett ökat samarbete mellan staden, lärosätena, näringslivet och studentorganisationerna kommer också vara avgörande för resultatet.

Det har länge varit brist på studentbostäder i Göteborg. 2016 startade samverkansgruppen Gbg7000+ med målet att det ska byggas minst 7 000 nya studentbostäder 2016-2026. Nu har halva projekttiden gått och det behövs en kraftsamling och mer samarbete för att nå målet. Därför samlades representanter för Göteborgs universitet, Chalmers, studentkårerna, Göteborgs stad, Länsstyrelsen, näringsliv, stiftelser samt kommun- och riksdagspolitiker för att diskutera frågan.

Stort engagemang

Mycket är på gång och det finns ett stort engagemang. Bland annat planerar Göteborgs Förenade Studentkårer (GFS) att ansöka om att bli årets studentstad 2025–2026.

– Den här workshopen är startskottet på det säger Petter Häggberg, ordförande GFS. För att vi ska lyckas behöver studentbostadsfrågan lösas och en bra samverkan mellan olika aktörer i staden är också avgörande.

Bostad är en knäckfråga som påverkar hela livssituationen och kan bostadsbristen lösas försvinner många andra problem, både för individen och samhället. Det behövs också olika typer av studentbostäder som passar yngre studenter som kommer direkt från gymnasiet likaväl som forskarstudenter med familj.

Brist på mark

Göteborgs universitet och Chalmers ligger centralt och de flesta studenter vill bo nära sitt campus, men i centrala Göteborgs är det trångt och stor konkurrens om marken. Det gör att bristen på mark är en av de största flaskhalsarna för bostadsbyggandet. Komplicerade regelverk, långa handläggningstider för bygglov och detaljplaner samt höga byggkostnader är andra hinder där det behövs konstruktiva lösningar.

Studenternas viktiga roll för staden

Det finns en stor samsyn kring studenternas viktiga roll för Göteborg och en önskan att så många som möjligt stannar kvar även efter studierna. Företag och organisationer har ett växande behov av utbildad arbetskraft, både för att kunna etablera sig i staden och för sin tillväxt. Att kunna bredda arbetsmarknaden genom att exempelvis fler myndigheter placeras i Göteborg är också önskvärt.

– Studenterna utgör idag mer än tio procent av Göteborgs invånare. I framtiden kommer de att vara ännu fler och alla behöver någonstans att bo. Vi behöver bena ut var problemen ligger, fortsätta dialogen och hjälpas åt. För Göteborg som kunskapsstad är fler studentbostäder en avgörande fråga, men jag är positiv, det går åt rätt håll säger Eva Wiberg, rektor vid Göteborgs universitet.

För mer information:

Av: Stina Björkerud