Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Tekniken bakom språket

Precis i slutet av 2008 gav Språkrådet ut en bok om språk och IT, med några av oss från institutionen som författare.

Informationstekniken är ett självklart inslag i snart sagt alla sammanhang i det moderna samhället, så även på språkets domäner. Idag omges vi av språkteknik av skilda slag: stavningskontroller, maskinöversättning, röststyrda tjänster, digitala ordböcker, kommunikation via chatt, sms och andra moderna medieformer. Antologin ”Tekniken bakom språket” beskriver den mer eller mindre dolda tekniken bakom språket.

Boken har fyra olika teman:

  1. Vad IT och språkteknologi kan användas till i praktiken: avancerad informationssökning, översättning mellan språk, talbaserade tjänster m.m.
  2. Hur sådan teknik påverkar språk och språkanvändning, till exempel ungdomars skrivande på nätet.
  3. Hur tekniken kan användas för att underlätta forskning om språk och skrivande, t.ex. genom att låta registrera och databehandla allt en skribent gör på datorn under skrivandets gång.
  4. Vilken samhällelig och demokratisk betydelse tekniken har i att göra information tillgänglig för alla på webben.


Redaktör är Rickard Domeij vid Språkrådet. I boken medverkar Peter Gärdenfors, Jana Holsanova, Kenneth Holmqvist, Nils Holmberg, Anna Sågvall-Hein, Olov Engwall, Lars Iselid, Lars Våge, Jussi Karlgren, Funda Denizhan, Trond Trosterud, Sjur Moshagen, Sylvana Sofkova Hashemi, Staffan Larsson, Ola Karlsson, Ylva Berglund, Kirk Sullivan, Eva Lindgren och Ingmarie Mellenius.

Språkrådets skrifter 9. ISBN 978-91-7227-630-7. Norstedts Akademiska Förlag. 264 sidor.