Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Teamarbetet tydligare på ännu en välbesökt heldagsworkshop om personcentrerad vård

Publicerad

Workshopdeltagare arbetar

Fler team medverkade den 26 september då ännu en heldagsworkshop om personcentrerad vård arrangerades av Centrum för personcentrerad vård - GPCC och GPCC Implement, den tredje i ordningen.

Ett sextiotal engagerade deltagare kom från hela landet till Göteborg över dagen för att lära sig hur det i praktiken kan gå till att utveckla den egna verksamheten mot ökad personcentrering. Bland deltagarna fanns en mängd personer med olika professioner; bland annat läkare, sjuksköterskor, ekonomer, chefer, vårdutvecklare och administratörer. 
 

- Personcentrerad vård handlar ju till stor del om att man arbetar i tvärprofessionella team, och vi uppmuntrar verksamheter som är intresserade av att delta på våra heldagsworkshopar att tänka i de banorna och skicka representanter för hela teamet, säger Catarina Wallengren, ansvarig för utbildning på GPCC. Och vi märker av en tydlig förändring av de deltagare som anmäler sig till workshoparna nu, jämfört med den första vi hade för ganska exakt ett år sedan. Då var det mest sjuksköterskor som deltog, nu kommer som sagt folk från en mängd olika professioner.


Nästa tillfälle workshopen anordnas är 21 mars 2017. 

GPCC Implement AB (svb) är ett icke vinstdrivande bolag som ägs av Göteborgs Universitets holdingbolag GU Ventures AB, som stödjer utveckling av personcentrering inom vård och omsorg.