Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Sveriges medicinska fakulteters Pris för internationalisering 2019 tillfaller tre lärare vid sjuksköterskeprogrammet i Göteborg

Ewa-Lena Bratt, Louise Freytag och Camilla Eide ansvarar för kursen Omvårdnad vid komplexa vårdsituationer vid sjuksköterskeprogrammet vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet. De har arbetat fram ett koncept som gör det möjligt att integrera inkommande utbytesstudenter med de svenska studenterna inom sjuksköterskeprogrammet.På så sätt erbjuds de inkommande studenterna möjlighet att interagera med de svenska studenterna i ett globalt klassrum, samtidigt som de svenska studenterna får ett internationellt perspektiv i sin utbildning, oavsett om de själva åker på utbyte eller inte.

Motivering
”Ewa-Lena Bratt, Louise Freytag och Camilla Eide har arbetat både strategiskt och entusiastiskt för att utveckla och integrera ett starkt internationellt perspektiv inom kursen Omvårdnad vid komplexa vårdsituationer. Genom kursen erbjuds internationella och svenska studenter ett forum för att dela erfarenheter och interagera i ett globalt klassrum. De har noggrant valt ut lämpliga undervisningsmetoder och inkluderat ett genomgående globalt perspektiv i kursen. Kursen har varit viktig i arbetet för att ytterligare utveckla internationalisering på hemmaplan inom sjuksköterskeprogrammet och är ett mycket bra och inspirerande exempel för andra program vid Sahlgrenska akademin och vid andra universitet.”

Priset delades ut vid ett nationellt dekanmöte i Lund av Erik Renström, dekan vid Medicinska fakulteten, Lunds universitet, och togs emot av Agneta Holmäng, dekan vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet, för vidare överlämning till pristagarna.

Om priset
Syftet med priset för internationalisering av högre utbildning på grundnivå och avancerad nivå är att uppmuntra lärare och lärarlag vid landets medicinska fakulteter att arbeta för ökad internationalisering i undervisningen. Prissumman om 90 000 kronor utdelas till den mest effektiva insatsen för ökad internationalisering av högre utbildning under året. Pristagaren utses gemensamt av landets medicinska dekaner, på förslag av en nationell priskommitté.