Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Svårt att vara homosexuell och pappa - trots positiva förändringar

Publicerad

Två män och en babyAtt vara homosexuell och pappa i det svenska samhället har med tiden blivit enklare och mer accepterat, men fortfarande finns många hinder. Det visar en ny studie från Göteborgs universitet och Linnéuniversitetet.

Thomas Johansson, professor i pedagogik vid Göteborgs universitet, har tillsammans med kollegan Jesper Andreasson, docent i idrottsvetenskap vid Linnéuniversitetet, intervjuat 14 homosexuella män för att ta del av hur de upplever det att vara homosexuell pappa i dagens Sverige. Studien visar bland annat att det med tiden har blivit enklare att vara öppen med faderskapet.

– När vi talade med männen som var i fyrtio- och femtioårsåldern handlade deras berättelser mycket om att det var svårare att vara öppen på till exempel 1980-talet. Då var det inte mycket diskussion i offentligheten om homosexuellt faderskap. Idag var det inte något problem för vissa av dem. Det har varit en lång historisk utveckling som har lett fram till det, säger Thomas Johansson.

Trots detta finns det fortfarande flera faktorer som gör det svårt att vara homosexuell och pappa. Det handlar om sådant som negativa attityder i samhället i stort mot homosexuellt faderskap och även i vissa fall negativa attityder från männens föräldrar och syskon. Men framför allt svårigheter med hur det praktiskt ska gå till att bli förälder.

Männen i studien talade om problem med att adoptera via adoptionsbyråer utomlands på grund av ett motstånd i vissa länder mot homosexuellt föräldraskap. De berättade även om en många gånger kritisk inställning i Sverige till surrogatmödrar. En inställning som gjorde dem tveksamma till att se det som ett alternativ.

– Dessa är de stora hindren som de måste lösa. Det finns olika varianter och för vissa av männen har regnbågsfamiljer med fyra föräldrar varit lösningen. Det finns fortfarande spänningar och människor som ser negativt på att man frångår den heterosexuella kärnfamiljstanken, säger Thomas Johansson.

I dagsläget finns inte mycket forskning om homosexuella män och faderskap i Sverige. Att det finns fler typer av familjekonstellationer i samhället än tidigare har dock gjort att det inte längre är lika självklart vad som enligt normen anses vara en familj. Forskarna hoppas att studien ska kunna bidra till en ökad medvetenhet om hur dagens familjeliv ser ut.

– Studien är en pusselbit till att visa att familjer ser olika ut och att det är okej. En heterosexuell kärnfamilj är bara en typ. Det handlar om att inte fastna i de normativa föreställningarna om hur det ska se ut. De är ofta fyrkantiga och moraliserande, säger Thomas Johansson.

För mer information:
Thomas Johansson, professor i pedagogik vid Göteborgs universitet, telefon: 070−829 27 03, 031−786 20 03, e-post: thomas.johansson.2@gu.se
Jesper Andreasson, docent i idrottsvetenskap vid Linnéuniversitetet, telefon: 0480−44 60 91, 070−258 56 78, e-post: jesper.andreasson@lnu.se

Studiens titel: “It All Starts Now! Gay Men and Fatherhood in Sweden”, Journal of GLBT Family Studies
Digital publicering: http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/1550428X.2017.1308847