Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Svårt att kombinera extremsport med ett jämställt familjeliv

Publicerad

Extremidrottande inom triathlon innebär stora påfrestningar på de idrottandes familjeliv. Trots ambitioner om att leva jämställt landar det oftast i mycket könsstereotypa lösningar där det främst är de manliga idrottarnas karriär som premieras framför kvinnornas. Det framgår av forskning vid Göteborgs universitet och Linnéuniversitetet.

I studien, som baseras på intervjuer med 26 svenska idrottare inom triathlon –14 män och 12 kvinnor mellan 25 och 52 år gamla – diskuteras framförallt balansen mellan träning, tävling och familjeliv.

De flesta atleter har ambitionen att leva i jämställda familjer, men inte alla lyckas med detta. Av studien framgår att familjemönstren oftast blir ganska stereotypa när någon eller båda föräldrarna är triatleter. Kvinnan tar oftast huvudansvaret för hemmet och barnen och trappar i några fall själv ner rejält på sitt tränande. I ytterligare fall blir skilsmässa enda vägen ut för kvinnan att få fortsätta med sitt tränande.

Extremt tidskrävande

Förberedelserna inför exempelvis en Ironman triathlon, där simning 3,7 kilometer, cykling 18 mil samt löpning 42 kilometer utförs i följd, är extremt tidskrävande vilket i många fall innebär att både familj och icke-tränande vänner får komma i andra hand. I genomsnitt tränar de tillfrågade mellan 10 och 15 timmar i veckan.

– Tendensen är att det i de tävlandes familjer görs olika former av kompromisser som ofta landar i relativt könsstereotypa lösningar; något som i förlängningen i större utsträckning premierar männens idrottskarriärer, säger Thomas Johansson, professor i pedagogik med inriktning mot barn- och ungdomsvetenskap vid Göteborgs universitet.

Globalt idrottsevenemang

Idén om Ironman triathlon introducerades i slutet av 1970-talet. Från att ha betraktats som ett udda, om än högt respekterat, idrottsfenomen har Ironman triathlon fram till idag kommit att omvandlas till ett globalt och kommersiellt idrottsevenemang. Det finns en mängd efterföljare, exempelvis ”Mountain Triathlon”, ”Swim Run” och ”Mini-Triathlon”. Den här utvecklingen kan placeras inom ramen för den högkonjunktur som råder vad gäller olika motionslopp, halvmaror och allt mer extrema evenemang som till exempel ultra-maraton.

Ständigt jonglerande

– Detta gäller inte minst ett ökat antal kvinnliga deltagare. Men den här typen av mycket krävande idrotter innebär också att vardagslivet präglas av tidsplanering och av ett ständigt jonglerande med balansen mellan arbete, familj och träning, säger Jesper Andreasson, docent i idrottsvetenskap vid Linnéuniversitetet.
Den aktuella artikeln utgör en del av ett större bokprojekt, med arbetstiteln Extreme Sports – Extreme Bodies, där Jesper Andreasson och Thomas Johansson undersöker tre extremsporter: Bodybuilding, Ironman triathlon och Mixed Martial Arts, MMA.

Läs artikeln Becoming an Ironman triathlete. Extreme exercise, gender equality and the family puzzle i Sport in Society

För mer information:
Thomas Johansson, Göteborgs universitet, e-post: thomas.johansson.2@gu.se, telefon: 031–786 2003
Jesper Andreasson, Linnéuniversitetet, e-post: jesper.andreasson@lnu.se, telefon: 070–258 5678
Tom Danielsson, Linnéuniversitetet, e-post: tom.danielsson@lnu.se, telefon: 072–594 9508