Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Studiecirklar och patient- & professionsgemensamt lärande om personcentrerad vård - GPCCs senaste samverkansprojekt

GPCC arbetar ständigt med att nyttiggöra sin forskning, det vill säga att föra ut de resultat forskningsprojekten skapat i samhället. Detta kan till exempel ske i form av innovativa samverkansprojekt med olika organisationer och verksamheter.

GPCCs utbildnings- och implementeringsansvariga Catarina Wallengren och Irma Lindström har medverkat i dessa två av våra senaste projekt.

Studiecirklar i personcentrerad vård för sjuksköterskor, barnmorskor, biomedicinska analytiker och röntgensjuksköterskor


I samarbete med Vårdförbundet och studieförebundet Sensus har GPCC tagit fram studiecirklar och material för vårdförbundets medlemmar om personcentrerad vård. Tillsammans med 8-12 kollegor kan de starta en studiecirkel. Efter avslutad studiecirkel får deltagarna ett diplom. Läs mer om studiecirklarna här på Vårdförbundets hemsida.

Sällsynt partnerskap: patienter och vårdgivare lär sig personcentrerad vård tillsammans


Tillsammans med patientföreningen Sällsynta Diagnoser har GPCC fått medel från Arvsfonden till det tre-åriga projektet ”Gemensamt lärande – samverkan mellan patienter och vårdgivare”. Detta projekt riktar sig till Sällsynta Diagnosers medlemmar, som tillsammans med personal på de nationella kompetenscentrumen för sällsynta diagnoser - CSD, ska lära sig att arbeta personcentrerat i partnerskap med varandra. Projektet ska börja med att starta en dialog om vad personcentrerad vård egentligen är och vad som behövs för att hälso- och sjukvården ska bli personcentrerad även i verkligheten och inte bara i de goda tankarna. Detta projekt drar igång hösten 2016.


Läs mer om projektet ”Gemensamt lärande – samverkan mellan patienter och vårdgivare” här på Sällsynta Diagnosers hemsida. 


Läs mer om nationella kompetenscentrumen för sällsynta diagnoser - CSD här.